GoDaddy

Gebruiksvoorwaarden Websitebeveiliging

Datum laatst herzien: 4 mei 2017

Websitebeveiliging volgens deze Gebruiksvoorwaarden Websitebeveiliging ("Overeenkomst") wordt mogelijk gemaakt door Sucuri. Uw gebruik van Sucuri-producten en diensten ("Producten") is onderhevig aan de volgende voorwaarden: https://sucuri.net/terms

Wanneer u deze Overeenkomst langs elektronische weg aanvaardt, betekent dit dat u deze Overeenkomst en onze Universele servicevoorwaarden, die door verwijzing hiervan deel uitmaakt, en alle programmabeperkingen zoals vermeld op de homepagina's van het product, die eveneens door verwijzing hiervan deel uitmaken, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat en erkent daaraan gebonden te zijn.

De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar GoDaddy. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar de persoon of de entiteit die deze Overeenkomst aanvaardt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

Wij kunnen naar eigen goeddunken deze Overeenkomst, beleidslijnen of hierin vervatte afspraken en limieten of beperkingen van de Services te allen tijde wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen direct van kracht zijn na publicatie op deze website. Indien u deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen gebruikt, geeft u daarmee aan dat u deze Overeenkomst en de beperkingen van de Service zoals laatstelijk herzien aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en de beperkingen van de Service zoals laatstelijk herzien, dient u het gebruik van deze Site of de Services te staken. We kunnen u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen in deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountgegevens altijd bijhoudt. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen per e-mailbericht, wanneer dit het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

De Producten kunnen worden aangeschaft als stand-alone-producten; op uw gebruik van elk van de Producten zijn de algemene bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing, alsmede de specifieke voorwaarden voor de door u gebruikte Producten.

Herzien: 4/05/2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Herzien: 4/05/2017
Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC Alle rechten voorbehouden.