Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help
GoDaddy

Hoe UDRP-kwesties worden aangepakt door GoDaddy

Hoe UDRP-kwesties worden aangepakt door Domains By Proxy

Het Algemeen beleid inzake de beslechting van geschillen over domeinnamen (het Beleid) is goedgekeurd door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") en bepaalt de toepasselijke voorwaarden wanneer zich een geschil voordoet tussen een registrant en een partij (niet zijnde de registerhouder) over de registratie en het gebruik van een internetdomeinnaam.  Het Beleid maakt middels verwijzing deel uit van de Domeinnaamregistratieovereenkomst aangegaan tussen domeinnaamregistranten en hun registerhouders.

Domains By Proxy ("DBP") is een privéregistratieservice en geen registerhouder. Zowel domeinnaamregistranten die DBP's privéregistratieservice gebruiken als partijen die de registratie en het gebruik van een internetdomeinnaam door een klant van DBP zouden aanvechten, dienen kennis te nemen van het Beleid en de betreffende Domeinnaamregistratieovereenkomst.

DBP ontvangt geregeld kennisgevingen van gelieerde registerhouders die DBP informeren over de verschillende bestuursrechtelijke procedures die op grond van het Beleid zijn aangespannen.  Na ontvangst van dergelijke kennisgevingen staakt DBP haar privacy-beschermingsservice voor de domeinnaam die onderwerp is van het geschil en stelt DBP haar klant daarvan op de hoogte.

DBP does not and will not participate in the administration or conduct of any Policy proceedings and will not be liable as a result of any decisions rendered by any administrative panel adjudicating such Policy proceedings.  In het geval dat DBP wordt genoemd als partij bij dergelijke beleidsprocedures, behoudt DBP zich het recht voor zich te verdedigen op een wijze die DBP gepast acht en daartoe alle benodigde stappen te ondernemen.