WHOIS-beleid van .GODADDY

Laatst herzien: 7 september 2016


GoDaddy biedt een publiek beschikbare en doorzoekbare WHOIS om personen te helpen bij het bepalen van de inhoud van een domeinnaamregistratierecord in de TLD-database. Deze service is alleen bedoeld voor op query's gebaseerde toegang. U stemt ermee in dat u deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor legale doeleinden en dat u deze gegevens onder geen enkele omstandigheid zult gebruiken om: (a) de verzending per e-mail, telefoon of fax van ongevraagde reclame te gebruiken, in te schakelen of anderszins te ondersteunen, inclusief commerciële reclame of verzoeken aan andere entiteiten dan de bestaande klanten van de ontvanger van de gegevens; of (b) hoogvolume, geautomatiseerde, elektronische processen in te schakelen die vragen of gegevens verzenden naar de systemen van de Registeroperator, een registrator of een back-endserviceprovider, behalve zoals redelijkerwijs noodzakelijk om domeinnamen te registreren of bestaande registraties te wijzigen. Bulkverzoeken voor toegang tot deze gegevens worden uitsluitend en alleen naar GoDaddy goeddunken goedgekeurd. Alle rechten voorbehouden. GoDaddybehoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.