.GODADDY-registratiebeleid

Laatst herzien: 7 september 2016
Missie en doel 

De missie of het doel van .GODADDY is strikt voor merkbescherming en intern gebruik en is gedeeltelijk bedoeld om bezoekers aan .GODADDY-sites de zekerheid te geven dat ze echt met GoDaddy te maken hebben en niet met een bedrieger. Bovendien zullen bezoekers verder worden blootgesteld aan het merk GoDaddy en de aangeboden kwaliteitsproducten en -diensten

Geschiktheid voor Registratie

Registraties in de .GODADDY-TLD en het beheer van de DNS-records die aan dergelijke registraties zijn gekoppeld, zijn beperkt tot GoDaddy, haar Partners en in aanmerking komende Handelsmerklicenties zoals gedefinieerd in en in overeenstemming met Specificatie 13 van de Registerovereenkomst.

Bovendien zullen registraties door GoDaddy worden gebruikt bij de uitvoering van een of meer van haar activiteiten die geen verband houden met het aanbieden van Registry Services, zoals het maken van websites, het promoten van GoDaddy-merkdiensten en het verbeteren van merkbescherming en merkherkenning.

Domeinnaamtoewijzing

Domeinnamen worden uitsluitend toegewezen aan GoDaddy en aan haar partners en licentiehouders in overeenstemming met haar overeenkomst met ICANN, dit registratiebeleid en het ICANN-beleid.

Gereserveerde namen

GoDaddy reserveert labels met twee tekens, land- en territoriumnamen en andere labels in overeenstemming met het ICANN-beleid, en behoudt het recht om dit beleid van tijd tot tijd te herzien omwille van naleving van toekomstig beleid.