GoDaddy

Webbouwer Serviceovereenkomst

Laatst herzien: 29 augustus 2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

 1. OVERZICHT
 2. Deze Webbouwer-serviceovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Webbouwer-services ("Webbouwer" of de "Services"), en vormt de volledige overeenkomst tussen u en GoDaddy betreffende het onderwerp van deze overeenkomst.

  Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld.  De begrippen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar personen of entiteiten die deze Overeenkomst aanvaarden en/of gebruik maken van de Services.  Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

  U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst en alle daarin vervatte beleidsvoorschriften en afspraken te allen tijde naar eigen goeddunken kan veranderen of aanpassen, en dat dergelijke veranderingen of aanpassingen meteen na openbaarmaking op deze Site van kracht zijn, en (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site nadat zulke veranderingen of aanpassingen zijn gemaakt (zoals aangegeven door de "Laatst herzien"-datum bovenaan deze pagina) uw acceptatie van deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien zal betekenen.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de Services niet te gebruiken (of het gebruik ervan niet voort te zetten).  Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst.  Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountinformatie ("Shopper Account"), waaronder uw e-mailadres, actueel houdt. GoDaddy accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het feit dat u geen e-mailbericht hebt ontvangen, indien dit het gevolg van een incorrect e-mailadres is.

 3. BESCHRIJVING VAN SERVICES
 4. Websites + Marketing. GoDaddy Websites + Marketing is een in de cloud gehost hulpmiddel waarmee je een online aanwezigheid voor je specifieke doelen kunt ontwerpen, creëren, bouwen, marketen en/of promoten (services beschikbaar voor het specifieke pakket dat is geselecteerd), door een website, hosting, beveiliging, sociale media, een webwinkel, online afspraken, e-mailmarketing, digitale marketing en/of andere mogelijkheden binnen het aangeboden hulpmiddel en pakket te integreren.   Behalve als aangegeven in het deel Uitzonderingen en Beperkingen van deze Overeenkomst, is je gebruik van de Services onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de volgende productspecifieke servicevoorwaarden van GoDaddy, welke hierin via verwijzing zijn opgenomen: (i) Onlineboekhouden serviceovereenkomst, (ii) Overeenkomst voor marketingtoepassingen, (iii) Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden, (iv) Overeenkomst Certificaatservices en (iv) Serviceovereenkomst E-mail Marketing

  Webbouwer. GoDaddy Webbouwer is een cloud-gehoste tool waarmee u een online aanwezigheid voor uw specifieke doelen kun ontwerpen, creëren, bouwen, marketen en/of promoten (services beschikbaar voor het specifieke pakket dat is geselecteerd), door website, hosting, beveiliging, sociale media, webwinkel, online afspraken, e-mailmarketing, digitale marketing en/of andere mogelijkheden binnen de aangeboden tool en pakket te integreren.   Behalve als aangegeven in het deel Uitzonderingen en Beperkingen van deze Overeenkomst, is uw gebruik van de Services onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de volgende productspecifieke servicevoorwaarden van GoDaddy hierin opgenomen door verwijzing: (i) Onlineboekhouden serviceovereenkomst, (ii) Overeenkomst voor marketingtoepassingen, (iii) Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden, (iv) Overeenkomst Certificaatservices en (iv) Serviceovereenkomst E-mail Marketing

  GoDaddy Sociaal.  GoDaddy Social Services bieden u een team en de technologie om uw aanwezigheid op sociale media te verbeteren. De Social Services-pakketten van GoDaddy kunnen de volgende onderdelen bevatten: optimalisering van sociaal profiel; beoordeling van reacties; aangepaste posts op sociale media; branded e-mailcampagnes; en rapportage en inzichten. De precieze functies die voor u beschikbaar zijn, hangen af van het aangeschafte pakket.

  • Optimalisering van het Sociaal Profiel, creëert of upgrade al uw sociale media-pagina's, met onbeperkte periodieke updates zodat u bedrijf relevant en bijgewerkt blijft. Dit kan een professionele photoshoot van uw bedrijf zijn om een portfolio van professionele en bewerkte foto's samen te stellen voor uw sociale media-sites.
  • Onbeperkte Beoordelingen van Reacties volgt beoordelingen van uw bedrijf op Google, Yelp en Facebook en reageert op elke beoordeling/recensie, of deze nu positief of negatief is. U kunt er zelfs voor kiezen om elke reactie te bekijken en goed te keuren voordat we deze plaatsen. Daarnaast monitoren we recensies die de richtlijnen van Yelp, Google of Facebook overtreden, en we zullen die recensies/beoordelingen voor u markeren.
  • Aangepaste Posts op Sociale media, creëert unieke marketingstrategieën met uw input, en voert deze dan uit middels aangepaste posts op Facebook, Instagram en Twitter. Aangepaste Posts kunnen ook on-demand sociale media-campagnes omvatten die gerelateerd zijn aan tijdgevoelige speciale aanbiedingen, promoties of evenementen van uw bedrijf. Het aantal publicaties per week verschilt op basis van uw abonnement op dit Services-pakket.
  • Met Branded E-mailcampagnes gaat ons team aan de slag met e-mailcampagnes met uw merk voor promoties, aanbiedingen, evenementen-updates en welk soort specials dan ook en stuurt deze naar uw abonneelijst.
  • Rapportage en Inzichten geeft u de mogelijkheid om gegevens voor elk soort content die wij publiceren te volgen, en te zien hoe consumenten met die content omgaan. Deze gegevens worden met u gedeeld via prestatiebeoordelings-kits.

 5. STOREFRONT- EN AFSPRAKENSERVICES
 6. Content storefront en afspraken

  U bent volledig verantwoordelijk voor het inrichten, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw website en alle bestanden, pagina’s, gegevens, werken, informatie en/of materialen op of in uw webwinkel, die daarop worden weergegeven, daaraan zijn gekoppeld, of daarnaar worden overgebracht, vanaf of via uw website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handels- of dienstmerken, afbeeldingen, foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen, audioclips, videoclips, e-mailberichten of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw website voldoet aan alle gemeentelijke, staats-, federale en internationale wetten. Uw website-inhoud zal tevens geregistreerde domeinnamen bevatten die door u zijn voorzien of namens u zijn geregistreerd in verband met de Services. U erkent ten volle dat GoDaddy op uw vertrouwt wat betreft uw representatie omtrent correct gebruik van alle inhoud op elke website die u creëert of beheert.

  Beschikbaarheid van storefront- en afsprakenservices

  Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zal GoDaddy proberen om de Services rond de klok (24 uur per dag), zeven (7) dagen per week aan te bieden gedurende de periode van deze overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service van tijd tot tijd niet toegankelijk of niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook, waaronder begrepen, zonder enige beperking: (i) technisch falen; (ii) periodiek onderhoud of reparaties die GoDaddy van tijd tot tijd kan uitvoeren; of (iii) oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van GoDaddy liggen of die redelijkerwijs niet door GoDaddy konden worden voorzien, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onderbrekingen of uitval van telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van de Services niet kan afdwingen.

  Productcatalogus

  Het is u bekend dat de prestaties van uw website kunnen variëren met het aantal producten, afhankelijk van mogelijke fysieke en praktische beperkingen, waaronder (zonder beperking): systeemarchitectuur, systeemcapaciteit, systeembelasting, internetconnectiviteit en computerconfiguraties van eindgebruikers. U erkent dat GoDaddy geen controle heeft over mogelijke fysieke en praktische beperkingen die u ervaart bij een wisselend aantal producten in een categorie.

  Betaling en belastingen eindgebruiker

  U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor het verzamelen en beheren van alle betalingen door eindgebruikers. Zo bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde staatsbelastingen, federale belastingen of internationale belastingen op producten die u verkoopt via de Services. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gebruiksrechtovereenkomsten met eindgebruikers te lezen en te aanvaarden die zijn vereist voor gebruik van uw gekozen betaalmethoden en belastingopties. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie verkregen via de Betaalmethode en Belastingopties. U bent verantwoordelijk voor alle bijkomende belastingen en heffingen die op de transactie rusten. Door de verkoop aan kopers kunt u onderworpen zijn aan buitenlandse belastingverplichtingen. U bent volledig verantwoordelijk voor naleving van alle binnenlandse en buitenlandse belasting-, verzending en exportwetten die van toepassing zijn op de verkoop van uw artikelen naar internationale kopers.

  Opslag en beveiliging

  U draagt te allen tijde het volledige risico van verlies en schade aan uw website en alle inhoud op uw website. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en accountgegevens. U aanvaardt dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle handelingen, omissies en gebruik in verband met en kosten gemaakt met uw account en wachtwoord, of in verband met de site of op uw website weergegeven of gekoppelde inhoud of via de server verzonden of op de server opgeslagen inhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (i) verlies of beschadiging van uw website-inhoud te voorkomen, (ii) afzonderlijke archief- en back-upbestanden van uw website-inhoud te bewaren, (iii) de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw website-inhoud, overgebracht via of opgeslagen op de servers van GoDaddy, te waarborgen, en (iv) geheimhouding van uw wachtwoord. De servers en hosting services van GoDaddy zijn geen archief en GoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of een andere persoon voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw inhoud of enig deel daarvan. Als u uw wachtwoord bent kwijtgeraakt of als het is gestolen of anderszins onbruikbaar is geworden, dient u GoDaddy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, waarna GoDaddy de toegang tot uw website met een dergelijk wachtwoord zal opschorten en u of uw bevoegde vertegenwoordiger een nieuw wachtwoord zal verstrekken. GoDaddy is niet aansprakelijk is voor enige schade die u lijdt doordat derden al dan niet met uw medeweten uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor schade opgelopen door GoDaddy of een andere partij doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt.

  Voorbeeld voorwaarden

  Voorbeeldvoorwaarden worden uitsluitend verschaft ter informatie. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de voorbeeldvoorwaarden en u gebruikt deze geheel voor eigen risico. De standaard voorwaarden die worden verstrekt op de Voorwaardenpagina kunnen worden gebruikt met de volgende disclaimer: De omschrijvingen en suggesties gelden niet als juridisch, belasting- of financieel advies. GoDaddy geeft geen garanties inzake de wettigheid van formuleringen of bepalingen in of afgeleid van deze beschrijvingen en suggesties. U dient een advocaat te raadplegen om te zorgen dat uw algemene voorwaarden voldoen aan uw behoeften, de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied en in rechte bindend zijn voor uw klanten.

 7. WEBSITES + MARKETING GUIDE PLAN
 8. With your purchase of GoDaddy Websites + Marketing Guide Plan, you will be contacted by one of GoDaddy’s dedicated guides to help you develop, manage and grow your online presence. When signing up for the Websites + Marketing Guided plan, your Guide will provide (at minimum) one - 45 minute appointment per quarter, and at maximum 6 scheduled 45 minute appointments per 12 month period. We strive toward providing Services that meet your expectations. However, we do not guarantee the performance of your website or that your expectations will be met if requests are unreasonable or unable to be completed within the scope of the Services. Our completion of the Services depends upon your participation. We are not responsible for additional fees, time, or expenses incurred because of delays caused by your lack of or untimely response, feedback or approval, including your failure to participate in scheduled 1-1 calls.

 9. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP GODADDY SOCIAL
 10. Eigendomsrechten "Content" betekent tekst, graphics, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, werken van auteurschap van welke aard dan ook, en informatie of andere materialen die via de Services worden geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar worden gesteld. " GoDaddy Content" betekent alle Content gemaakt of in licentie gegeven door GoDaddy (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Content die voor u of met uw input is gemaakt). "Klantcontent" betekent alle Content die Accounteigenaars (waaronder u) verstrekken om beschikbaar te worden gesteld via de Services.

  GoDaddy claimt geen eigendomsrechten voor enige Klantcontent en niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een beperking van de rechten die u mogelijk hebt om uw Klantcontent te gebruiken en te exploiteren. Onder voorbehoud van het voorgaande, zijn GoDaddy en haar licentiegevers uitsluitend eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services en GoDaddy Content, met inbegrip van alle daarmee samenhangende intellectuele-eigendomsrechten. U erkent dat de Services en GoDaddy Content beschermd zijn door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in om geen copyright, handelsmerk, servicemerk of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Services of Content, te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

  Rechten op Content verleend door u. Door het beschikbaar stellen van Klantcontent via Services verleent u hierbij aan GoDaddy een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare wereldwijde, rechtenvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, maken van afgeleide werken, in het openbaar weergeven, in het openbaar opvoeren en distribueren van uw Klantcontent in verband met de exploitatie en het verstrekken van de Services en Content aan u en uw geautoriseerde accounteigenaars. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Klantcontent. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van al uw Klantcontent of dat u alle rechten hebt die nodig zijn om ons de licentierechten op uw Klantcontent te verlenen onder deze Overeenkomst. U verklaart en garandeert ook dat noch uw Klantcontent, noch uw gebruik en levering van uw Klantcontent die via de Services beschikbaar wordt gesteld, noch enig gebruik van uw Klantcontent door GoDaddy in of via de Services, een inbreuk zal maken op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde, of het recht op publiciteit of privacy, of zal leiden tot een inbreuk op enige toepasselijke wet- of regelgeving. U accepteert alle risico's in verband met uw Content, met inbegrip van het vertrouwen dat iemand kan stellen in de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan, of het openbaar maken door u van informatie in uw Content die naar u persoonlijk te herleiden is.

  U kunt uw Klantcontent verwijderen door contact met ons op te nemen en te verzoeken deze te verwijderen. In bepaalde gevallen kan het echter voorkomen dat een deel van uw Klantcontent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, berichten, opmerkingen of commentaar) niet volledig kan worden verwijderd en kopieën van uw Klantcontent kunnen blijven bestaan op de Services in de vorm van archieven of back-ups. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of wissen (of het niet verwijderen of wissen) van uw Klantcontent.

  Foto's, video's en opnames Voor zover u ons verzoekt u te fotograferen, te filmen en/of op te nemen, kunnen wij dit doen en dergelijke foto's, video's of opnames zullen worden beschouwd als GoDaddy Content en zullen uitsluitend eigendom zijn van GoDaddy. Voor zover dergelijke foto's, video's of opnames de naam, het beeld, de gelijkenis of de stem van een derde bevatten, verklaart en garandeert u dat u alle noodzakelijke toestemmingen en vrijgaven van deze derde partij zult verkrijgen. In het geval dat u dergelijke foto's, video's of opnames wenst te gebruiken in verband met uw bedrijf buiten de Services om, kunnen wij, op uw verzoek, ervoor kiezen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare wereldwijde licentie te verlenen om bepaalde van deze foto's, video's of opnames te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in het openbaar weer te geven, in het openbaar op te voeren, weer te geven en er afgeleide werken van te maken, mits tegen betaling van een vergoeding.

  Rechten op Content verleend door GoDaddy. Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent GoDaddy u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de GoDaddy Content te downloaden, te bekijken, te kopiëren, weer te geven en af te drukken, uitsluitend in verband met uw toegestane gebruik van de Services en uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

  DMCA/Copyrightbeleid. GoDaddy MSH Inc. respecteert het auteursrecht en verwacht van de gebruikers dat zij hetzelfde doen. Raadpleeg het copyright- en IP-beleid van GoDaddy MSH Inc. op www.mainstreethub.com/copyright-policy/ voor meer informatie.

  Toegangsrechten. Als onderdeel van de Services kunt u ervoor kiezen om GoDaddy het beheer van profielen, toepassingen of websites van derden ("Services van derden") namens u toe te staan met behulp van gebruikersnamen en wachtwoorden die u verstrekt om in te loggen op de Services van derden (waarbij dergelijke informatie "Inloggegevens van derden" omvat). U verleent GoDaddy hierbij het recht om (1) de Services van derden in uw naam te maken, te openen en te beheren met behulp van GoDaddy Content, Klantcontent en openbaar beschikbare informatie; (2) naar eigen goeddunken van GoDaddy Klantcontent of GoDaddy Content in uw naam te plaatsen voor de Services van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Content die derden vermeldt, bespreekt of promoot; (3) namens u de informatie die beschikbaar is in de Services van derden, te openen, verzamelen, lezen, analyseren en anderszins te gebruiken; (4) de Services van derden te hosten via de bronnen van GoDaddy en gelieerde bedrijven, voor zover nodig om de Services te leveren; en (5) de Inloggegevens van derden te gebruiken en op te slaan om een ​​van het voorgaande te bereiken. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WANNEER GoDaddy SERVICES VAN DERDEN MAAKT, OPENT EN BEHEERT, GoDaddy OPTREEDT ALS UW AGENT EN NIET ALS AGENT VAN OF NAMENS DE DERDE DIE DE SERVICES VAN DERDEN ONDERHOUDT. Uw toegang tot de Services van derden wordt uitsluitend beheerst door de overeenkomst tussen u en de exploitant van de Services van derden. Na beëindiging van uw gebruik van de services van GoDaddy behoudt u het recht op toegang tot en controle over de Services van derden die niet worden gehost door GoDaddy of aan haar gelieerde bedrijven, evenals de toegang tot en controle over Klantcontent. Op elk moment, inclusief bij beëindiging van uw gebruik van de Services, kan GoDaddy de Services van derden die, indien van toepassing, zijn gehost door GoDaddy of aan haar gelieerde bedrijven, verwijderen, uitschakelen, wijzigen, wissen, bewaren of op andere wijze vervreemden.

  Beperkingen aan inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

  • Uw gebruik van de Services, waaronder alle Klantcontent die u indient, beantwoordt aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke plaatselijke, staats-, nationale en internationale wetgeving, regels en regelgeving.

  • U zult geen Klantcontent of niet-openbare of persoonsgegevens verzamelen (of iemand anders hiervoor toestemming geven) over personen of entiteiten zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  • U zult de Services niet gebruiken op een wijze (zoals naar eigen inzicht te bepalen door GoDaddy) die illegaal is of illegale activiteiten stimuleert of hiertoe aanzet; kinderporno of de uitbuiting van kinderen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is; terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is; het versturen van spam of andere ongevraagde massa-e-mails of het hacken of kraken van computers of netwerken bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is; de Amerikaanse Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act uit 2008 of vergelijkbare wetgeving schendt of de verkoop of distributie van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zonder geldig recept bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is; de Fight Online Sex Trafficking Act uit 2017 of gelijksoortige wetgeving schendt of prostitutie en/of sekshandel promoot of faciliteert; inbreuk doet op de intellectuele-eigendomsrechten van een andere persoon of rechtspersoon; de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit schendt, of de geheimhoudingsplicht schendt die u jegens een andere Gebruiker of een ander persoon of entiteit in acht dient te nemen; de uitvoering van de Services nadelig beïnvloedt; virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's bevat of installeert die zijn ontworpen om, of in staat zijn om, de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken; of incorrecte of misleidende taal, of ongefundeerde of vergelijkende beweringen, over GoDaddy of de services van GoDaddy bevat.

  • U zult geen enkel deel van de Services of enige verwante technologieën aanpassen of veranderen.

  • Het is niet toegestaan GoDaddy Content of Klantcontent te openen via andere technieken of methodes dan via de Services, of zoals door GoDaddy kan worden bepaald.

  • U gaat ermee akkoord om het verlies van enige of al uw Klantcontent als risico te accepteren.

  • Verder zult u niet: proberen toegang te krijgen tot de Services of Content of deze te doorzoeken of de Content van de Services te downloaden via een machine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, dataminingtools en dergelijke), anders dan de software en/of zoekagenten die worden geleverd door GoDaddy MSH Inc. of andere algemeen verkrijgbare webbrowsers van derden; de Services te gebruiken of de GoDaddy Content, of een deel daarvan, door te verkopen of te gebruiken ten gunste van een derde of op een manier die niet is toegestaan door deze Voorwaarden; de koptekst van het TCP/IP-pakket of een deel van de koptekstinformatie te vervalsen in een e-mail of nieuwsgroepbericht, of de Services of Content op enige wijze te gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bronidentificerende informatie te verzenden; te proberen de software die wordt gebruikt om de Services of Content te leveren, te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren; uit de Services herleide persoonsgegevens van andere gebruikers van de Services te verzamelen of op te slaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming; zich voor te doen als of een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit; of andere personen aan te moedigen of in staat te stellen om het bovenstaande te doen.

  Hoewel we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van de Services of Content te controleren of om Content te bekijken of te bewerken, hebben we het recht om dit te doen ten behoeve van de exploitatie van de Services, om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden worden nageleefd en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten.

  WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, MAAR ZIJN NIET VERPLICHT, OM OP ELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING CONTENT TE VERWIJDEREN OF DE TOEGANG TOT DEZE CONTENT TE BLOKKEREN, INDIEN WIJ, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, CONTENT ALS VERWERPELIJK OF IN STRIJD MET DEZE VOORWAARDEN BESCHOUWEN. WE HEBBEN HET RECHT OM SCHENDINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN OF GEDRAG DAT VAN INVLOED IS OP DE SERVICES, TE ONDERZOEKEN. WE KUNNEN OOK OVERLEG PLEGEN EN SAMENWERKEN MET RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES OM GEBRUIKERS DIE DE WET OVERTREDEN, TE VERVOLGEN.

  Restituties en annuleringen. U kunt GoDaddy Social wanneer u wilt annuleren. Maar u moet dit doen 48 uur vóór uw volgende factuurdatum zodat de annulering voor die periode wordt doorgevoerd. Als u binnen 48 uur van uw factuurdatum annuleert, gaat uw annulering bij de volgende factuurperiode in en krijgt u geen restitutie voor de kosten van die factuurperiode.

 11. FACEBOOK PAGE DESIGNER
 12. Met GoDaddy Websites + Marketing heb je toegang tot een Facebook-paginaontwerper (de Facebook-paginaontwerper) waarmee je aangepaste Facebook-pagina's kunt maken die een aanvulling vormen op je website.  Het toegestane aantal Facebook-pagina’s varieert, afhankelijk van je serviceabonnement, en deze vormen een aanvulling op het aantal sitepagina’s dat is inbegrepen in je serviceabonnement.

  Om de Ontwerper Facebook-pagina te gebruiken, moet u (i) een Facebook-account aanmaken (als u er nog geen hebt) en (ii) een openbare pagina activeren in uw Facebook-account.  Als u klaar bent met het ontwerpen van uw Facebook-pagina, moet u de Facebook-pagina’s koppelen aan uw Facebook-account om de Facebook-pagina’s navigeerbaar te maken.  Uw Facebook-pagina’s worden overigens gebouwd op dezelfde hosting account (en zijn toegankelijk via hetzelfde beheerpaneel) als uw website of webwinkel.  Bijgevolg moet ten minste één pagina van uw website worden gepubliceerd voordat uw Facebook-pagina’s kunnen worden gepubliceerd.

  Als u de Ontwerper Facebook-pagina opent, erkent u specifiek en gaat u ermee akkoord dat:

  1. U deze niet zult gebruiken om een Facebook-pagina te lanceren die de volgende inhoud bevordert, faciliteert of bevat:

  2. Aan alcohol gerelateerde inhoud, of de verkoop van tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens;

  3. Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit, morele of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of die misleidend of frauduleus is;

  4. Gokken, waaronder, zonder enige beperking, online casino's, wedden op sporten, bingo of poker;
  5. Illegale activiteiten en/of illegale wedstrijden, piramideconstructies, loterijen of kettingbrieven (als u legale loterijen, wedstrijden, of andere promoties organiseert, vermeldt of mogelijk maakt bent u onderworpen aan de Promotierichtlijnen van Facebook, die hier te vinden zijn); of
  6. Content die haatdragend, dreigend, lasterlijk of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktheid, grafisch geweld of zinloos geweld bevat. 

  7. Zorg er voor dat u alle rechten bezit of zult verkrijgen die zijn vereist om de inhoud van of in uw toepassing te kopiëren, weer te geven, te distribueren, te leveren, te verstrekken en openbaar te maken naar en voor alle Facebook-gebruikers in alle landen waar u de inhoud beschikbaar stelt. 

 13. INTEGRATIE MET HOSTINGPLATFORM; EIGENDOM VAN WEBSITES
 14. De websites gemaakt met Services zijn gebouwd op en geïntegreerd met het hostingplatform van GoDaddy en pogingen om dergelijke websites te migreren of anderszins over te brengen naar een andere hostingprovider vormen een schending van deze Overeenkomst. 

  Met uitzondering van de door u geleverde content zijn de websites die met gebruikmaking van Services zijn gemaakt eigendom van GoDaddy, en al die websites (inclusief alle kopieën daarvan) zijn onderworpen aan wetgeving betreffende auteursrecht, handelsmerken, patenten en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. GoDaddy verleent u een onbeperkte licentie op de website voor de duur van uw Services-abonnement. Met de opzegging van uw Services-abonnement, ongeacht de reden daarvoor, wordt ook uw licentie voor de website beëindigd. U gaat ermee akkoord dat u elk ongeoorloofd kopiëren van de met de Services gemaakte websites zult voorkomen.  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, worden door deze Overeenkomst geen rechten of gebruiksrechten op grond van enig auteursrecht, merkrecht, octrooirecht of ander intellectueel eigendomsrecht verleend. GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

  Door het uploaden van content voor uw website geeft u GoDaddy een onbeperkte licentie (i) om de content aan uw website toe te voegen en (ii) om screenshots van een website gemaakt met Services online weer te geven in marketingmateriaal of op andere manieren zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald.  U verklaart en garandeert bovendien aan GoDaddy dat (a) u alle benodigde rechten heeft om dergelijke content te verspreiden, omdat u de auteur van de content bent en u het recht heeft om die te verspreiden, of omdat u de benodigde distributierechten, -licenties, -toestemmingen en/of gebruiksrecht schriftelijk heeft verkregen van de houder van het auteursrecht of andere eigenaar van de content, en (b) u geen inbreuk maakt op de rechten van derden.  Zoals hierin gebruikt wordt onder “content” verstaan, zonder beperking, alle teksten, software, widgets, toepassingen, scripts, broncode, API’s, foto’s, illustraties, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden, muziek, audio, video en interactieve functies (alsmede de daarin vervatte handelsmerken, dienstmerken en logo’s).  U erkent en aanvaardt dat de inhoud die u in Services uploadt direct beschikbaar kan zijn.  Geleverde inhoud kan ook in cache worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar en verwijdering van inhoud uit Services houdt niet in dat in cache bewaarde versies van de inhoud worden verwijderd.

 15. ANDERE BUNDELOPTIES
 16. U krijgt een optie om de Services te bundelen met andere producten en services die wij aanbieden, zoals (i) Services voor Domeinregistratie, (ii) Services voor Domeinnaamproxy, (iii) Microsoft Office en/of (iv) andere producten en services die zo nu en dan aangeboden worden ter bundeling.  Indien dit het geval is, zal uw aankoop van GoDaddy Webbouwer ook onderhevig zijn aan de voorwaarden van de/het gebundelde product(en) en service(s), de geldende overeenkomst(en) zullen worden aangeboden in de winkelwagen bij de Kassa.

 17. ANALYTICS
 18. Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst verlenen wij U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie voor gebruik van de GoDaddy Webbouwer-analyse ("Analyse"), slechts voor zover dit voor u nodig is voor gebruik van de Analyse op eigendommen van GoDaddy Webbouwer; en (b) U kunt rapporten openen en bekijken via uw Shopper-account. Met de Analyse kunt u het IP-adres, de tijd van bezoek, de header-gegevens en de locatie ("Gegevens") van uw bezoekers bijhouden.  U zult bij Uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analytics alle wetten en regels naleven. GoDaddy en haar dochterondernemingen in volledige eigendom mogen, met inachtneming van de voorwaarden van haar privacybeleid, Gegevens behouden en gebruiken die zijn verzameld door Analytics. U zult de Analyse niet gebruiken voor het bijhouden, verzamelen of uploaden van persoonsgegevens (zoals een naam, e-mailadres of factuurgegevens) of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kan worden gekoppeld, noch zult u dit een derde toestaan. U zult een gepast Privacybeleid instellen en naleven, en u houden aan alle toepasselijke wetten, beleidsrichtlijnen en regelingen met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers. U moet een Privacybeleid bekendmaken, en dit Privacybeleid moet een kennisgeving omvatten over Uw gebruik van cookies die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U moet bekendmaken dat u Analyse gebruikt, en hoe hiermee gegevens worden verzameld en verwerkt.

 19. UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN
 20. Webbouwer Digital Marketing Suite biedt u de optie om alleen de beschikbare marketingtools van de Services te gebruiken. Hierbij zijn inbegrepen de zoekmachineoptimalisatie, e-mailmarketing en het aanmaken en de updates van een Facebook-pagina (behoudens bovenstaande Sectie 4). Bij Webbouwer Digital Marketing Suite zit niet de mogelijkheid tot het aanmaken en hosten van een website (inclusief Webwinkel/Online afspraken), of de diensten SSL-certificaten en Zorg dat jij wordt gevonden. Deze diensten kunnen later worden toegevoegd, behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Optie gratis proefperiode (zie sectie direct hieronder) is niet beschikbaar voor Webbouwer Digital Marketing Suite.  Vanwege het beperkte karakter van het aanbod van de Webbouwer Digital Marketing Suite zijn de voorwaarden van GoDaddy (i) Onlineboekhouden servicevoorwaarden, (ii) Overeenkomst Certificaatservices en (iii) Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden niet van toepassing.

  TLD's.  U erkent en stemt ermee in dat uw website is onderworpen aan alle beperkingen aan content (of anderszins) die specifiek van toepassing zijn op het top level domain ("TLD") waaraan uw website is gekoppeld.  Alleen op het GoDaddy Webbouwer-account verbonden aan het TLD-domein in kwestie zijn dergelijke beperkingen van toepassing.

  Coming Soon-pagina's.  GoDaddy Webbouwer biedt klanten die nog niet toe zijn aan het bouwen van hun website, een "Pagina Binnenkort beschikbaar"-optie.  U erkent en aanvaardt dat wanneer u de "Pagina Binnenkort beschikbaar"-optie kiest, u een beperktere keuze hebt uit ontwerp- en kleurcombinaties dan de sjablonenbibliotheek van GoDaddy Webbouwer biedt.

  Verplichting om abonnement te onderhouden.  De toegang tot Services is afhankelijk van uw actieve abonnement op (en betaling van) Webbouwer.  Indien u uw abonnement op enig moment niet onderhoudt, zal uw gebruik van Services worden beëindigd.  De periodieke facturering voor uw Services plan vangt aan op de datum van aankoop.  Kosten voor Services zijn niet overdraagbaar naar andere Webbouwer-accounts (of andere GoDaddy-accounts) dan de account die in eerste instantie op de aankoopdatum aan de Services is gekoppeld.

  Beëindiging of vervallen van Services.Als GoDaddy uw Service beëindigt, kan het, naar eigen keuze, data en bestanden die door u op haar servers zijn opgeslagen, verwijderen en vernietigen. GoDaddy heeft geen verplichting om uw gebruik van de Service te monitoren, maar behoudt wel het recht, naar eigen goeddunken, om dat te doen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer uw Services zijn verlopen of worden beëindigd, u uw gebruik van de Services dient te beëindigen en dient af te zien van het gebruik van de aan u in verband met Services toegewezen IP-adressen en servernamen, en het domeinnaamsysteem ("DNS") voor uw domeinnaam/domeinnamen dient los te koppelen van onze servers.

 21. GRATIS PROEFVERSIE
 22. De Gratis Proeflicentie biedt u de mogelijkheid de Service gratis te gebruiken gedurende een vastgestelde periode, vanaf de datum waarop u de Gratis Proeflicentie-aanbieding accepteert.  De Gratis Proeflicentie verloopt aan het einde van de vastgestelde proefperiode na de datum waarop u de Gratis Proeflicentie-aanbieding accepteert, ongeacht of u de Service in de gratis proefperiode gebruikt.

  U erkent en aanvaardt dat wij te allen tijde naar eigen goeddunken de Gratis Proeflicentie kunnen intrekken of wijzigen of de Service kunnen ruilen of een soortgelijke Service kunnen aanbieden of een soortgelijke aanbieding kunnen doen.  Wanneer wij bepalen dat u niet in aanmerking komt voor de Gratis Proeflicentie, worden aan u de alsdan geldende tarieven voor het Product in rekening gebracht.

  Nadat de Gratis Proeflicentie is geëindigd, zullen geen kosten in rekening worden gebracht en zullen de Services niet automatisch worden verlengd MITS u gevraagd werd om een toekomstige betaling toe te voegen of te bevestigen of u zelf opdracht hiervoor hebt gegeven gedurende of aan het einde van de Gratis Proeflicentie-periode. U kunt de Gratis Proeflicentie of de automatische verlengingen van de Service op elk moment vóór het einde van de Gratis Proefperiode opzeggen door naar uw account te gaan en de functie automatisch verlenging uit te schakelen ("Verlenging annuleren"), of door contact op te nemen met de klantenservice.  Als u besluit om de Service gedurende de Gratis Proeflicentie op te zeggen of om de Service na de Gratis Proeflicentie niet te verlengen, gaan alle inhoud en gegevens die u in de Service hebt ingevoerd onherstelbaar verloren.

  Als een Gratis Proeflicentie verlengd wordt als een betaald maandelijks pakket of een jaarlijks pakket, kunt u een volledige terugbetaling aanvragen in overeenstemming met ons Restitutiebeleid.

  Inwoners van bepaalde landen komen mogelijk niet in aanmerking voor de Gratis Proeflicentie-aanbieding.

 23. AFBEELDINGEN EN SOFTWARE VAN DERDEN
 24. Definities en reikwijdte.  Als onderdeel van GoDaddy Webbouwer mag u bepaalde (i) foto's, illustraties, of andere afbeeldingen ("Afbeeldingen") en/of (ii) software, widgets of andere toepassingen ("Software") gebruiken ontworpen zijn door, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door derden-dienstverleners die door GoDaddy van tijd tot tijd kunnen worden gecontracteerd.  U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de afbeeldingen/software onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de derden-providers.  Als de afbeeldingen/software vergezeld gaan van of instemming vereisen met een gebruiksrechtovereenkomst van de andere leverancier, is uw gebruik van de afbeeldingen/software onderworpen aan de voorwaarden van een dergelijke gebruiksrechtovereenkomst, die een aanvulling vormen op (en niet in de plaats komen van) de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

  Voorwaarden van toepassing op alle afbeeldingen/software.  U erkent en verklaart dat (i) u de afbeeldingen/software alleen mag gebruiken als onderdeel van Services, (ii) u vermeldingen van copyrights, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn vervat in of op de afbeeldingen/software niet mag verwijderen, wijzigen of verhullen, en dat (iii) u de afbeeldingen/software niet mag wijzigen, herleiden, decompileren, ontleden of terugcompileren en daarvan geen afgeleide werken mag maken, noch pogingen in het werk mag stellen om uit de afbeeldingen/software de broncode te herleiden.

  GoDaddy mag uw persoonsgegevens verstrekken aan derden-leveranciers voor zover nodig om de afbeeldingen/software van deze derde leveranciers te leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de domeinnaam verbonden aan de Webbouwer-pagina. GoDaddy behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen/software te allen tijde te wijzigen, aan te passen of het gebruik ervan te staken en u verplicht zich om mee te werken aan het uitvoeren van daaraan verbonden benodigde stappen.

  GoDaddy doet geen toezeggingen of geeft geen garanties over afbeeldingen/software van derden in verband met de Services en wijzen elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien daarvan uitdrukkelijk af.

  U erkent en stemt ermee in dat u GoDaddy zult beschermen en verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle claims opgelegd aan of aangegaan door GoDaddy, en direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Afbeeldingen/Software van derden.  U erkent en verklaart dat de leveranciers van de afbeeldingen/software van derden derde-begunstigden zijn bij deze Overeenkomst voor uitsluitend het doel hun rechten uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen.

  Aanvullende voorwaarden van toepassing op Mapbox.  U erkent en verklaart dat uw gebruik van Mapbox onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

  Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor Cronofy.  U erkent en verklaart dat uw gebruik van Cronofy onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

  Aanvullende voorwaarden die gelden voor Google My Business.  U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van Google My Business aan het volgende onderhevig is: (i) Voorwaarden van Google, die hier te vinden zijn; (ii) Aanvullende voorwaarden van Google My Business, die hier te vinden zijn; en (iii) Richtlijnen van Google voor het vertegenwoordigen van partnerbedrijf op Google, die hier te vinden zijn en die allemaal middels verwijzing hierin zijn opgenomen.

  Aanvullende voorwaarden van toepassing op OpenTable in de VS, Japan, Duitsland, Mexico, Ierland, Nederland, het VK, Australië, Canada, Hongkong, Singapore. U erkent en verklaart dat uw gebruik van OpenTable onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

  Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor ChowNow in de VS en Canada. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ChowNow onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

  Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor IDX Broker in de VS, Canada en Mexico. U erkent en verklaart dat uw gebruik van IDX Services onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

  U erkent en aanvaardt dat de derden-providers (en hun gelieerde ondernemingen en leveranciers) geen garanties of waarborgen geven ten aanzien van de Afbeeldingen/Software die in verband met de Services wordt geboden en u wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of schadevergoeding (ongeacht of het directe of indirecte schade of gevolgschade betreft) af die voortvloeit uit het gebruik van de Afbeeldingen/Software. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Afbeeldingen/Software door ons wordt ondersteund en niet door de derden-providers (of daaraan gelieerde bedrijven of leveranciers). U erkent en aanvaardt tevens dat u verantwoordelijk bent voor het beheren en betalen van betaalde abonnementen en/of account waarvoor u middels een derde partij provider bent aangemeld. Uw annulering van deze Overeenkomst of verwijdering van een Software van Services, annuleert of beëindigt niet uw betaalde abonnement en/of account met de derde partij provider. Als u de direct door u betaalde service van een derde partij provider dat aan uw Services is gekoppeld wilt stopzetten, dan dient u te voldoen aan de specifieke voorwaarden van de derde partij.

 25. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID
 26. De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïntepreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

 27. DEFINITIES; GESCHILLEN
 28. Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegeschreven in de Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.