GoDaddy EMEA Moderne slavernijwet verklaring

1. Inleiding

Slavernij en mensenhandel blijven een treurige aanwezigheid voor de mondiale samenleving. GoDaddy EMEA is toegewijd om te voorkomen dat moderne slavernij en mensenhandel plaatsvinden binnen ons bedrijf en in toeleveringsketens. GoDaddy EMEA neemt serieus haar verantwoordelijkheid en is alert en waakzaam op het risico van moderne slavernij in haar toeleveringsketen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers en onze bredere toeleveringsketen zich van deze risico's bewust zijn en weten hoe ze deze moeten melden. Een belangrijke waarde van ons bedrijf is een open cultuur waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om eventuele zorgen over slavernij en mensenhandel te melden. Om ervoor te zorgen dat alle directeuren, managers en medewerkers zich op hun gemak voelen bij het behandelen van problemen die zich kunnen voordoen, zijn we begonnen met het ontwikkelen van training over moderne slavernij en mensenhandel om onze werknemers voor te lichten.

2. Structuur en bedrijf

GoDaddy Inc. is een toonaangevende technologieprovider voor kleine ondernemingen, professionals op het gebied van webontwerp en particulieren, en levert eenvoudige, gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde producten en resultaatgerichte, persoonlijke klantenservice. We exploiteren 's werelds grootste domeinmarktplaats, waar onze klanten dat unieke stukje digitaal vastgoed kunnen vinden dat perfect bij hun idee past. We bieden tools voor het bouwen, hosten en beveiligen van websites waarmee klanten hun online aanwezigheid eenvoudig kunnen opbouwen en beschermen. Naarmate onze klanten groeien, bieden we applicaties en toegang tot relevante producten van derden, zodat ze in contact kunnen komen met hun klanten, hun bedrijf kunnen beheren en laten groeien en online kunnen worden gevonden. Met ingang van 31 december 2017, hadden we meer dan 17 miljoen klanten wereldwijd en bieden we gelokaliseerde oplossingen in meer dan 50 markten. Ongeveer 33% van het totaal aantal reserveringen komen van klanten buiten de Verenigde Staten.

Op 31 december 2017 telden we een personeelsbestand van 5 990 wereldwijd, inclusief 3 588 bij ons Klantendienstteam, 1 360 in de afdeling technologie en ontwikkeling, 268 in marketing en adverteren, en 774 in algemeen en administratief. Uitgesloten van onze werknemerscijfers zijn bijna 1 900 klantenservice-specialisten in Bulgarije, China, Colombia, India, Mexico, de Filippijnen en het Verenigd Koninkrijk die rechtstreeks in dienst zijn bij externe partners, maar die zich fulltime wijden aan GoDaddy. Onze werknemers zijn hoofdzakelijk werkzaam in de Verenigde Staten en Europa.

Onze unieke mensen en cultuur zijn een integraal onderdeel van ons succes. We leven en werken volgens dezelfde principes waardoor nieuwe ondernemingen kunnen overleven en bloeien: hard werken, doorzettingsvermogen, overtuiging, een obsessie met klanttevredenheid en de overtuiging dat niemand het beter kan doen. Wij zijn verantwoordelijk voor succesvolle resultaten en leggen aan onze klanten verantwoording af. Dat speelt een sleutelrol bij het faciliteren van de groei van onze klantenbestand en opbrengsten. Wij geloven dat we een van de meest herkenbare technologiemerken in de Verenigde Staten hebben. Bezoek onze website voor meer informatie over ons bedrijf: https://uk.godaddy.com/

GoDaddy Inc. heeft haar hoofdkwartier in Scottsdale, Arizona en verkoopt haar producten en diensten in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

3. Update voor relevant beleid

We zijn niet van mening dat we in risicovolle sectoren of locaties werken omdat het merendeel van onze producten en services online is en onze kantoren en ondersteunende services zich niet op risicovolle locaties bevinden. De overgrote meerderheid van onze leveranciers zijn IT-, software-, financiële en professionele dienstverlenende organisaties, waaronder banken, advocaten, accountants, consultants, verzekeraars en wervingsbureaus. Andere leveranciers zijn onder meer die van kantoorbenodigdheden, catering, kantoorreiniging en andere leveranciers van faciliteitenbeheer. Niettegenstaande het relatief lage risico, begrijpen we het belang van het bestrijden van slavernij en mensenhandel en willen we ervoor zorgen dat moderne slavernij niet plaatsvindt in ons bedrijf of bij onze toeleveringsketens.

Daarom hebben we onlangs onze Global Master Services Agreement - Gedragscode voor leveranciers ("Leverancierscode") met de volgende taal bijgewerkt:

Arbeid: GoDaddy tolereert niet van Serviceproviders dat zij kinderarbeid of gedwongen arbeid gebruiken, zoals slavernij, arbeid uitgevoerd in een gevangenis, gebonden, vastgebonden of op enige andere wijze. GoDaddy tolereert niet van Serviceproviders dat zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de handel in of de uitbuiting van werknemers. GoDaddy Serviceproviders dienen minimaal te voldoen aan alle toepasselijke wetten voor de kwesties die hieronder staan beschreven:

• Vrij gekozen werkgelegenheid; Anti-mensenhandel
• Menselijke behandeling
• Vermijden van kinderarbeid; Student-stagiairs
• Non-discriminatie
• Werktijden
• Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
• Lonen en arbeidsvoorwaarden
• Immigratierecht en naleving

Bovendien geeft de Leverancierscode ons het recht om serviceproviders te auditeren en/of inspecteren om te zorgen voor naleving. De Leverancierscode geeft ons ook het recht om contractuele relaties met leveranciers te beëindigen als de audits aantonen dat de leverancier de Code niet heeft gevolgd.

Naast de Leverancierscode, heeft GoDaddy haar eigen Gedragscode, die beleid en procedures omvat om discriminatie en intimidatie te bestrijden en de verwachtingen van de werkplek voor gedrag en houding van werknemers uiteenzet. Ten slotte heeft GoDaddy een toegewijde en vertrouwelijke Ethische hulplijn waar werknemers vragen kunnen stellen of een mogelijke overtreding kan melden met betrekking tot een kwestie van ethiek of naleving. De ethische hulplijn wordt beheerd door een derde partij om de vertrouwelijkheid te waarborgen en, waar wettelijk vereist, anonimiteit.

4. Het identificeren en beoordelen van risico's


Tijdens het boekjaar 2018 hebben we 10 van onze beste Britse leveranciers geïdentificeerd en een vragenlijst gestuurd met het doel een beter inzicht te krijgen in de zelfevaluatie van onze leveranciers wat betreft slavernij en mensenhandel in hun organisaties. Wij analyseren de resultaten van de enquête en gebruiken de verzamelde gegevens om de standaarden te verbeteren en eventuele gebieden met risico's te identificeren. We gaan dit vragenlijstprogramma naar de meeste van onze Britse leveranciers uitbreiden. Het gaat ook een automatisch onderdeel uitmaken van het onboarding-proces voor nieuwe leveranciers in 2019. Hierdoor kunnen we kwesties omtrent slavernij en mensenhandel beter identificeren en volgen.

5. Prestatiekernindicatoren

Om de effectiviteit van onze maatregelen tegen slavernij en mensenhandel te beoordelen, zullen we de volgende belangrijke prestatie-indicatoren evalueren:

• Aantal kwesties in verband met slavernij en mensenhandel die zijn gemeld in strijd met de Leverancierscode
• Trainingsniveaus personeel

6. Training


Een belangrijk onderdeel van onze anti-slavernij- en mensenhandelstrategie is het bevorderen van culturele verandering door middel van training. Dit laatste boekjaar zijn we begonnen met de ontwikkeling van trainingsmateriaal, waarmee medewerkers toegang kunnen krijgen tot: (i) leren over moderne slavernij en mensenhandel; en (ii) begrijpen hoe problemen op de werkplek te melden. We zullen tegen het einde van het boekjaar 2019 dergelijke trainingen gaan leveren aan belangrijke operationele gebieden waar de potentiële risico's het grootst zijn (bijvoorbeeld inkoop). In de loop van het volgende boekjaar zullen we onze procedures blijven verbeteren om ons te helpen risico's van moderne slavernij of mensenhandel met betrekking tot nieuwe en bestaande leveranciers te identificeren, voorkomen en mitigeren.

7. Onze verklaring

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met sectie 54 (1) van de Moderne Slavernijwet 2015 (de "Wet") en vormt de GoDaddy verklaring van de EMEA (inclusief de relevante dochterondernemingen waarop de wet van toepassing is) wat betreft slavernij en mensenhandel voor het boekjaar beginnend in januari 2018 en eindigend in december 2018.

Handtekening:
Irana Wasti
SVP, GoDaddy EMEA
Datum: 28 december 2018

Herzien: 28/12/2018
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rechten voorbehouden.