GoDaddy

OVEREENKOMST INZAKE DOMEINNAAMOVERDRACHT

Laatst herzien: 30/10/2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Overeenkomst voor Domeinnaamoverdracht (deze “Overeenkomst”), wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, of in het geval van een .ca-domeinnaam, tussen GoDaddy Domains Canada, Inc., een onderneming in Brits Columbia (elk “GoDaddy”) en u, en gaat in op de datum van elektronische aanvaarding. Deze Overeenkomst vermeldt de voorwaarden van uw gebruik van GoDaddy's Domeinnaam Overdrachtsdiensten (de "Services") om een geregistreerde domeinnaam van een andere domeinnaamregisterhouder over te dragen aan GoDaddy als de domeinnaamregisterhouder.

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy's Universele Servicevoorwaardenovereenkomst , Domeinnaam Registratieovereenkomst, en Uniform Beleid voor de beslechting van Geschillen inzake Domeinnamen, die daarvan middels verwijzing deel uitmaken.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy website (deze “Site”). U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

GoDaddy is een door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN geaccrediteerde registerhouder. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy als ICANN-geaccrediteerde registerhouder gebonden is aan een overeenkomst met ICANN. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy deze Overeenkomst kan wijzigen om haar overeenkomst met ICANN na te leven, evenals andere voorwaarden die zijn uiteengezet door (i) ICANN en/of (ii) het voor het topleveldomein TLD of landcode-topleveldomein ccTLD in kwestie toepasselijke register. Binnen deze Overeenkomst verwijzen de termen register, Register, registratiebeheerder of Registratiebeheerder naar het voor het TLD of ccTLD in kwestie toepasselijke register. Klik hier om de sponsorende registerhouder te zien.
Deze Overeenkomst zal van kracht zijn bij acceptatie van de Registratie en Overdrachtsovereenkomsten in Stap 3 van het onlineproces voor Overdrachtsverzoek.

2. OVERDRACHTPROCEDURE VOOR ALLE DOMEINNAMEN, MET UITZONDERING VAN .CA-DOMEINNAMEN

2.A. Stappen voor het overdragen van uw Domeinnaamregistratie

OPMERKING: Wanneer de overdracht is voltooid, kunt u RENEW, MODIFY DNS, en andere functies uitvoeren door in te loggen in uw Accountmanager. Vul alle vereiste gegevens in via de online applicatie voor overdracht: contactgegevens, nameserver-gegevens, enz. Ga verder naar uw winkelwagen en betaal voor de overdracht(en). Pas het e-mailadres van uw Administratiecontact aan bij uw huidige registerhouder. Wij nemen via e-mail contact op met de Contactpersoon beheer voor goedkeuring van de overdracht. De overdracht wordt in gang gezet wanneer goedkeuring van de Contactpersoon beheer is ontvangen. Wanneer de overdracht eenmaal in gang is gezet, wordt deze binnen vijf (5) dagen aanvaard of geweigerd door de registerhouder die de domeinnaam kwijtraakt.

2.B. Mislukte of Geweigerde Verzoeken tot Overdracht

GoDaddy kan het overdrachtsverzoek voor uw domeinnaam geheel naar eigen goeddunken om welke reden dan ook aanvaarden of weigeren. Weigeringen kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • De huidige Registerhouder heeft de overdracht geweigerd;
 • De originele registratie vond plaats minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht.
 • Deze domeinnaam is geblokkeerd door het Register of door de registerhouder die de domeinnaam kwijtraakt;
 • Het domein is minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan GoDaddy overgedragen;
 • De domeinnaam is verlopen maar niet verlengd;
 • De domeinnaam is vervallen en verlengd binnen de extra termijn van vijfenveertig (45) dagen en de extra termijn van vijfenveertig (45) dagen is nog niet verstreken;
 • De Registrant van de Domeinnaam is minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht gewijzigd;
 • Er was sprake van een Accountwijziging binnen tien (10) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht;
 • Lopende faillissementsaanvragen van de huidige domeinnaamhouder;
 • Geschillen over de identiteit van de domeinnaamhouder;
 • Elke in het Geschillenbeleid omschreven omstandigheid; of
 • Opdrachten voor Overdracht ouder dan dertig (30) dagen.

2.C. Voorwaarden voor de Overdracht van Domeinnamen

Bij een geslaagde overdracht blijft u de registrant van de domeinnaam en wordt de betalende registerhouder van GoDaddy de geregistreerde registerhouder. Uw registratie wordt automatisch verlengd met één (1) jaar wanneer dit bij het domeinnaamregister beschikbaar is (zie de productdisclaimers op deze Site voor alle toepasselijke uitzonderingen). De overdracht van domeinnaamregistraties mag uitsluitend plaatsvinden nadat de akkoordverklaring met deze Overeenkomst is geregistreerd, de betaling is verricht en de Contactpersoon beheer positief heeft gereageerd op ons e-mailbericht waarin wij om Toestemming voor de Overdracht vroegen. Het e-mailbericht waarin om Toestemming voor Overdracht werd gevraagd, wordt verzonden aan de Contactpersoon beheer voor de Domeinnaam/Domeinnamen, zoals aangegeven in de WHO-IS-database van de voorlaatste Registerhouder. U gaat ermee akkoord dat u een kopie van het aankoopbewijs voor uw domeinnaam bewaart voor uw eigen administratie. De Contactpersoon beheer treedt op namens de Registrant en is wettelijk bevoegd dit verzoek tot overdracht in gang te zetten. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de e-mail van de Contactpersoon Beheer zoals aangegeven in de WHO-IS-database van de voorlaatste Registerhouder.

2.D. Overdracht van Recentelijk Verlengde Domeinnamen

U begrijpt dat wanneer u een domeinnaam overdraagt die onlangs is verlengd, het verlengingsjaar mogelijk verloren gaat. Het verlengingsjaar gaat verloren indien: (i) de domeinnaam is verlengd in de vijfenveertig (45) dagen nadat de vervaldatum al is verstreken; en (ii) er nog geen vijfenveertig (45) dagen verstreken zijn sinds die vervaldatum. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor dit verloren jaar en dat GoDaddy dat jaar niet zal crediteren met betrekking tot uw domein. U moet de registratieovereenkomst die u met uw voormalige registerhouder had bekijken om te bepalen of u recht hebt op terugbetaling of creditering voor het verloren jaar. Neemt u contact op met uw voormalige registerhouder als u nog vragen hebt over het verloren jaar. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet tussenbeide zal komen bij het terugkrijgen van dergelijke verloren registratiejaren die zich voordoen tijdens de overdracht van uw domeinnaam.

U begrijpt dat het hier gaat om een verzoek tot overdracht van een domeinnaam naar een andere registerhouder. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst verzoekt u om overdracht van de domeinnaamregistratie van de huidige registerhouder naar GoDaddy. U, als de huidige bevoegde Registrant van de domeinnaam/domeinnamen, geeft hierbij toestemming voor deze overdracht door uw Contactpersoon Beheer mededeling te doen van zijn/haar verantwoordelijkheden met betrekking tot deze overdracht. U erkent dat u en GoDaddy een overeenkomst tot Domeinnaamregistratie zijn aangegaan. De overeenkomsten die van toepassing zijn op alle domeinnamen die via GoDaddy worden geregistreerd, welke overeenkomsten te vinden zijn op de pagina Juridische Overeenkomsten, waaronder begrepen de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, de ICANN-regels voor een Uniform Beleid voor de beslechting van Geschillen inzake Domeinnamen, deze Overeenkomst, alle beleidsregels en procedures van GoDaddy die van tijd tot tijd door GoDaddy, ICANN en/of de door ICANN aangewezen Registerbeheerder worden bekendgemaakt.

3. OVERDRACHTPROCEDURE VOOR .CA-DOMEINNAMEN

3.A. Stappen voor het overdragen van uw Domeinnaamregistratie
OPMERKING: Wanneer de overdracht is voltooid, kunt u RENEW, MODIFY DNS, en andere functies uitvoeren door in te loggen in uw Accountmanager. Vul alle vereiste gegevens in via de online applicatie voor overdracht: contactgegevens, nameserver-gegevens, enz. Ga verder naar uw winkelwagen en betaal voor de overdracht(en). Pas het e-mailadres van uw Contactpersoon beheer aan bij uw huidige registerhouder. Wij sturen een e-mail naar het e-mailadres in uw account om de overdracht te bevestigen. De overdracht wordt meteen tot stand gebracht wanneer de juiste autorisatiecode is ingevoerd.

3.B. Mislukte of Geweigerde Verzoeken tot Overdracht

GoDaddy kan het overdrachtsverzoek voor uw domeinnaam geheel naar eigen goeddunken om welke reden dan ook aanvaarden of weigeren. Weigeringen kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • De originele registratie vond plaats minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht.
 • Deze domeinnaam is geblokkeerd door het Register of door de registerhouder die de domeinnaam kwijtraakt;
 • Het domein is minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan GoDaddy overgedragen;
 • De domeinnaam is verlopen maar niet verlengd;
 • De domeinnaam is vervallen en verlengd binnen de extra termijn van vijfenveertig (45) dagen en de extra termijn van vijfenveertig (45) dagen is nog niet verstreken;
 • De Registrant van de Domeinnaam is minder dan zestig (60) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht gewijzigd;
 • Er was sprake van een Accountwijziging binnen tien (10) dagen voorafgaand aan het verzoek tot overdracht;
 • Lopende faillissementsaanvragen van de huidige domeinnaamhouder;
 • Geschillen over de identiteit van de domeinnaamhouder;
 • Elke in het Geschillenbeleid omschreven omstandigheid; of
 • Opdrachten voor Overdracht ouder dan dertig (30) dagen.

3.C. Voorwaarden voor de Overdracht van Domeinnamen

Bij een geslaagde overdracht blijft u de registrant van de domeinnaam en wordt GoDaddy de geregistreerde registerhouder. Bij een geslaagde overdracht blijft u de registrant van de domeinnaam en wordt GoDaddy de geregistreerde registerhouder. Uw registratie wordt automatisch met één (1) jaar verlengd. De overdracht van domeinnaamregistraties mag uitsluitend plaatsvinden nadat de akkoordverklaring met deze Overeenkomst is geregistreerd, de betaling is verricht en u positief hebt gereageerd op ons e-mailbericht waarin wij u om Toestemming voor de Overdracht vragen. Het e-mailbericht waarin u om Toestemming voor de Overdracht wordt gevraagd, wordt aan u toegestuurd. U gaat ermee akkoord dat u een kopie van het aankoopbewijs voor uw domeinnaam bewaart voor uw eigen administratie.

3.C. Voorwaarden voor de Overdracht van Domeinnamen

Bij een geslaagde overdracht blijft u de registrant van de domeinnaam en wordt GoDaddy de geregistreerde registerhouder. Uw registratie wordt automatisch met één (1) jaar verlengd. De overdracht van domeinnaamregistraties mag uitsluitend plaatsvinden nadat de akkoordverklaring met deze Overeenkomst is geregistreerd, de betaling is verricht en u positief hebt gereageerd op ons e-mailbericht waarin wij u om Toestemming voor de Overdracht vragen. Het e-mailbericht waarin u om Toestemming voor de Overdracht wordt gevraagd, wordt aan u toegestuurd. U gaat ermee akkoord dat u een kopie van het aankoopbewijs voor uw domeinnaam bewaart voor uw eigen administratie.

3.D. Overdracht van Recentelijk Verlengde Domeinnamen

U begrijpt dat wanneer u een domeinnaam overdraagt die onlangs is verlengd, het verlengingsjaar mogelijk verloren gaat. Het verlengingsjaar gaat verloren indien: (i) de domeinnaam is verlengd in de vijfenveertig (45) dagen nadat de vervaldatum al is verstreken; en (ii) er nog geen vijfenveertig (45) dagen verstreken zijn sinds die vervaldatum. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor dit verloren jaar en dat GoDaddy dat jaar niet zal crediteren met betrekking tot uw domein. U moet de registratieovereenkomst die u met uw voormalige registerhouder had bekijken om te bepalen of u recht hebt op terugbetaling of creditering voor het verloren jaar. Neemt u contact op met uw voormalige registerhouder als u nog vragen hebt over het verloren jaar. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet tussenbeide zal komen bij het terugkrijgen van dergelijke verloren registratiejaren die zich voordoen tijdens de overdracht van uw domeinnaam.

3.E. Gegevens voor Domeinoverdracht

U begrijpt dat het hier gaat om een verzoek tot overdracht van een domeinnaam naar een andere registerhouder. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst verzoekt u om overdracht van de domeinnaamregistratie van de huidige registerhouder naar GoDaddy. U erkent dat u en GoDaddy een overeenkomst tot Domeinnaamregistratie zijn aangegaan. De overeenkomsten die van toepassing zijn op alle domeinnamen die via GoDaddy worden geregistreerd, welke overeenkomsten te vinden zijn op de pagina Juridische Overeenkomsten, waaronder begrepen de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, de ICANN-regels voor een Uniform Beleid voor de beslechting van Geschillen inzake Domeinnamen, deze Overeenkomst, alle beleidsregels en procedures van GoDaddy die van tijd tot tijd door GoDaddy worden bekendgemaakt.

4. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID


De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

5. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.