GoDaddy

BELEID VOOR INBREUKEN OP HANDELSMERKEN EN/OF AUTEURSRECHT

I.  I. Overzicht Inbreukbeleid merkrecht en/of auteursrecht

Domains By Proxy, LLC (“DBP”) ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.  Ongeacht of u de houder van een handelsmerk, dienstmerk of auteursrecht bent, DBP zet zich 100% in om u te helpen uw wettelijke rechten te beschermen.  Daarom hebben we de volgende beleidslijnen opgesteld om claims wegens inbreuk op handelsmerken en/of auteursrechten in behandeling te nemen.

II. Claim indienen wegens inbreuk op merkrecht of auteursrecht

A.  Domeinnaam maakt inbreuk op een handelsmerk

Wanneer u meent dat een domeinnaam waarvoor DBP’s services worden gebruikt, inbreuk maakt op uw (of die van uw klant) handelsmerk- of dienstmerkrechten, kunt u ons Claimformulier invullen, waarin u:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de handelsmerkhouder.
 • De naam van het handelsmerk en het federale handelsmerkregistratienummer
 • Het land waar het handelsmerk is gedeponeerd
 • Een verklaring te goeder trouw, op straffe van meineed, van de handelsmerkhouder of een bevoegde vertegenwoordiger van de handelsmerkhouder dat het gebruik van het handelsmerk door de vermeende inbreukmaker (i) inbreuk maakt op de rechten van de handelsmerkhouder en (ii) niet verdedigbaar is.

B.   Websitecontent maakt inbreuk op een handelsmerk

Wanneer u meent dat een website verbonden aan een domeinnaam waarvoor DBP’s services worden gebruikt, materiaal bevat dat inbreuk maakt op uw (of die van uw klant) bonafide handelsmerk- of dienstmerkrechten, kunt u ons Claimformulier invullen, waarin u: 

 • Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de handelsmerkhouder.
 • De naam van het handelsmerk en het federale handelsmerkregistratienummer
 • Het land waar het handelsmerk is gedeponeerd
 • De exacte URL waar de beweerdelijk inbreukmakende inhoud zich bevindt
 • Een verklaring te goeder trouw, op straffe van meineed, van de handelsmerkhouder of een bevoegde vertegenwoordiger van de handelsmerkhouder dat het gebruik van het handelsmerk door de vermeende inbreukmaker (i) inbreuk maakt op de rechten van de handelsmerkhouder en (ii) niet verdedigbaar is.

C.  Websitecontent maakt inbreuk op een auteursrecht

Wanneer u meent dat een website verbonden aan een domeinnaam waarvoor DBP’s services worden gebruikt, materiaal bevat dat inbreuk maakt op uw bonafide auteursrecht (of dat van uw klant), kunt u ons Claimformulier invullen.  In dit formulier moet u:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de houder van het auteursrecht
 • Het federale auteursrechtregistratienummer moet opgeven, indien van toepassing
 • Het land waar het auteursrecht is geregistreerd
 • De exacte URL opgeven waar de auteursrechtelijk beschermde inhoud zich bevindt (indien van toepassing)
 • De exacte URL waar de inbreukmakende, auteursrechtelijk beschermde inhoud zich bevindt
 • Een verklaring te goeder trouw, op straffe van meineed, van de houder van het auteursrecht of een bevoegde vertegenwoordiger daarvan, dat het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde inhoud door de vermeende inbreukmaker (i) inbreuk maakt op de rechten van de houder van het auteursrecht en (ii) niet verdedigbaar is.

III.  Claimverwerking

Na ontvangst van het ingevulde claimformulier, zoals vermeld in bovenstaand Artikel II A - C, evenals aanvullende, ondersteunende informatie, waarom DBP de eisende partij naar eigen goeddunken kan verzoeken, zal DBP een claimonderzoek starten.