GoDaddy.com, LLC

BELEID VOOR STRAFRECHTELIJKE DAGVAARDINGEN

Het privacybeleid van GoDaddy verbiedt de openbaarmaking van klanten- of accountgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij dit door de wet wordt vereist, of gebeurt om te voldoen aan een juridisch bevelschrift of een juridisch proces dat is betekend aan GoDaddy of een van zijn gelieerde bedrijven.

Als u de identiteit of accountgegevens van een GoDaddy-klant wilt achterhalen in verband met een strafzaak en als u belast bent met rechtshandhaving, moet u een geldige dagvaarding faxen, e-mailen of betekenen aan GoDaddy.com, LLC.

Dagvaardingen sturen

GoDaddy is gevestigd in Scottsdale, Arizona en alle strafrechtelijke dagvaardingen moeten betekend zijn aan die locatie of gestuurd worden naar:

Compliance Department
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Road
Scottsdale, Arizona
85260

De strafrechtelijke dagvaarding kan ook gefaxt worden naar:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Beleid inzake e-mail

GoDaddy zal de inhoud van e-mail niet bekendmaken, omdat de Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq., het elektronische communicatieserviceproviders verbiedt om de inhoud van elektronische communicatie bekend te maken, ook niet na dagvaarding of rechterlijk bevel, behalve in beperkte omstandigheden. De e-mailservers van GoDaddy slaan geen verwijderde of verzonden e-mailberichten op.

GoDaddy behoudt zich het recht voor om kopieën van de klacht en eventuele ondersteunende documenten op te vragen die aantonen hoe het e-mailadres van GoDaddy betrokken is bij het actuele gerechteljke onderzoek en de onderliggende dagvaarding.