GoDaddy

Informatie over .CA-domeinnamen

Laatst herzien: 17/02/2017

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) is het register voor .ca-domeinnamen.

CIRA controleert periodiek domeinnamen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de vereisten om hiervoor in aanmerking te komen. Als CIRA de geschiktheidsstatus van de nieuwe registrant niet kan bevestigen, kan CIRA je om informatie vragen om je geschiktheid te bewijzen. U moet hen de gevraagde informatie binnen de gespecificeerde periode sturen om deactivering van uw .ca-domeinnamen te voorkomen.

Wie kan .ca-domeinen registreren?

Zie Een .CA-domein registreren voor meer informatie over wie .ca-domeinen kan registreren en hoe.

Uitzonderingen voor overdrachten

CIRA beperkt domeinen tegen overdrachten tijdens de eerste 65 dagen van de registratie.

Als niet alle varianten worden overgedragen, mislukt de overdracht.

  • Wanneer er een domeinoverdracht plaatsvindt, moet die voor elke variant (IDN) van die .ca-domeinnaam worden uitgevoerd.
  • Op de pagina Uitstaande overdrachten in Domeinbeheer wordt het e-mailadres van de contactpersoon die beheerder is weergegeven als nocontactsfound@secureserver.net, omdat wij geen toegang hebben tot je Whois-contactgegevens.
  • Wij sturen doorgaans de transactie-id's naar het e-mailadres van de contactpersoon die de beheerder is. Bij overdrachten van .ca-domeinen sturen wij deze naar het e-mailadres dat bij ons voor je account staat geregistreerd.
  • Overdrachten duren doorgaans vijf tot zeven dagen, gerekend vanaf het moment dat je hiervoor toestemming verleent. Een .ca-overdacht vindt echter direct plaats nadat je de transactie-id, beveiligingscode en autorisatiecode hebt opgegeven en op Voltooien hebt geklikt.

Als de domeinnaam is verlopen, heb je 30 dagen vanaf de vervaldag om de domeinnaam naar ons over te dragen. Neem contact op met onze supportafdeling als je een .ca-domeinnaam binnen de respijtperiode van 30 dagen aan ons wilt overdragen.

Privé en beschermde registratie

CIRA past automatisch zijn eigen privéregistratie toe op nieuwe .ca-domeinnamen. CIRA beperkt de persoonlijke informatie die in de Whois-database wordt weergegeven voor de volgende wettelijke typen:

  • Canadese staatsburgers
  • Permanente inwoners
  • Wettelijke vertegenwoordigers
  • Leden van inheemse volkeren

Als je een .ca-domeinnaam als particuliere registrant hebt geregistreerd, kun je contact opnemen met onze supportafdeling om dit te annuleren of privéregistratie opnieuw toe te voegen.

Verlengingen

CIRA verlengt .ca-domeinnamen automatisch op de vervaldatum ervan. Als je niet binnen 42 dagen na de vervaldatum voor de verlenging betaalt, kun je proberen je .ca-domeinnaam terug te krijgen en mogelijk worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Zie Verlopen domeinnamen herstellen voor instructies.