GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Werk met lagen

Lagen scheiden de elementen van je project, waardoor je verschillende afbeeldingen, afbeeldingen, vormen en tekst op unieke manieren kunt combineren en zo diepte en rijkdom kunt creëren.

Selecteer je apparaat om te zien hoe je met lagen kunt werken:

  1. Meld je aan bij je GoDaddy Studio -app
  2. Maak een project of bewerk een bestaand project .
  3. Selecteer boven aan het scherm hetGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS Lagenpictogram om de lagenstapel te zien voor de pagina waarop je je bevindt.

Wijzig de volgorde van de lagen

De volgorde waarin de lagen in de lagenstapel verschijnen, geeft aan waar elk deel van het ontwerp op je canvas verschijnt. De bovenste zit vooraan.

Om de positie van een laag te wijzigen, selecteer je deGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS selectiepictogram rechts ervan en sleep het naar een nieuwe positie.

Opmerking: De achtergrondlaag kan niet worden verplaatst en bevindt zich altijd helemaal achteraan.

Vergrendel een laag

Je kunt een laag vergrendelen, zodat je deze niet per ongeluk bewerkt of verplaatst.

Selecteer in je lagenstapel een willekeurige plek op de laag die je wilt vergrendelen en selecteer vervolgens Vergrendelen in de banner die wordt weergegeven.

Dupliceer of kopieer een laag

Selecteer in je lagenstapel een willekeurige laag op de laag die je wilt dupliceren en selecteer vervolgens Dupliceren op de banner die verschijnt om direct een kopie te maken.

Je kunt ook Kopiëren selecteren in de banner die wordt weergegeven en deze vervolgens ergens in je lagenstapel plakken.

Verwijder een laag

Om een laag te verwijderen, selecteer je hetGoDaddy Studio nieuw projectpictogram het verwijderpictogram links ervan en selecteer vervolgens Verwijderen .

  1. Meld je aan bij je GoDaddy Studio -app
  2. Maak een project of bewerk een bestaand project .
  3. Selecteer boven aan het scherm hetGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS Lagenpictogram om de lagenstapel te zien voor de pagina waarop je je bevindt.

Wijzig de volgorde van de lagen

De volgorde waarin de lagen in de lagenstapel verschijnen, geeft aan waar elk deel van het ontwerp op je canvas verschijnt. De bovenste zit vooraan.

Om de positie van een laag te wijzigen, selecteer je deGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS selectiepictogram rechts ervan en sleep het naar een nieuwe positie.

Opmerking: De achtergrondlaag kan niet worden verplaatst en bevindt zich altijd helemaal achteraan.

Vergrendel een laag

Je kunt een laag vergrendelen, zodat je deze niet per ongeluk bewerkt of verplaatst.

Selecteer in je lagenstapel een willekeurige plek op de laag die je wilt vergrendelen en selecteer vervolgens Vergrendelen in de banner die wordt weergegeven.

Dupliceer een laag

Selecteer in je lagenstapel een willekeurige laag op de laag die je wilt dupliceren en selecteer vervolgens Dupliceren op de banner die verschijnt om direct een kopie te maken.

Verwijder een laag

Om een laag te verwijderen, selecteer je hetGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS het pictogram verwijderen links ervan. De laag wordt onmiddellijk verwijderd.

  1. Meld je aan bij je GoDaddy Studio -account .
  2. Maak een project of bewerk een bestaand project .
  3. Selecteer rechtsboven in je scherm hetGoDaddy Studio -lagenpictogram iOS Lagenpictogram om de lagenstapel te zien.

Opmerking: je kunt je lagen in de lagenstapel of rechtstreeks op het canvas bewerken.

Wijzig de volgorde van de lagen

De volgorde waarin de lagen in de lagenstapel verschijnen, geeft aan waar elk deel van het ontwerp op je canvas verschijnt. De bovenste zit vooraan.

Om de positie van een laag te wijzigen, klik je met de linkermuisknop, houd je de muisknop ingedrukt en sleep je deze naar een nieuwe positie.

Opmerking: de achtergrondlaag kan niet worden verplaatst en bevindt zich altijd helemaal achteraan.

Vergrendel een laag

Je kunt een laag vergrendelen, zodat je deze niet per ongeluk bewerkt of verplaatst.

Klik in je lagenstapel met de rechtermuisknop ergens op de laag die je wilt vergrendelen en selecteer vervolgens Vergrendelen in het menu.

Dupliceer of kopieer een laag

Klik met de rechtermuisknop op de laag die je wilt dupliceren en selecteer vervolgens Dupliceren in het menu dat wordt weergegeven om direct een kopie te maken.

Je kunt ook Kopiëren selecteren in het menu dat wordt weergegeven en vervolgens ergens op je canvas plakken.

Lagen verwijderen

Om een laag te verwijderen, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je Verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.

Verwante stappen

Meer informatie