Domeinen Help

Wat is een subdomein?

Subdomeinen fungeren als een extensie van je domeinnaam om te helpen bij het ordenen van en navigeren naar verschillende secties van je website. Je kunt bezoekers naar een directory in je account sturen of de DNS-records van je subdomeinen doorsturen naar een specifiek IP-adres.


Denk bijvoorbeeld aan store.jewebsite.com. In dit voorbeeld is store het subdomein, jewebsite het primaire domein en .com het TLD (top level domain). Je kunt zelf kiezen wat voor tekst je als je subdomein gebruikt, maar zorg dat het eenvoudig te typen en onthouden is.

Het meest voorkomende gebruik van een subdomein is om een test- of staging-versie van een website te maken. Ontwikkelaars testen vaak nieuwe plugins en updates in een testomgeving op een subdomein voordat ze live op het internet gepubliceerd worden. Subdomeinen zijn ook handig om aparte mobiele websites (m.jewebsite.com), locatie-specifieke websites (nl.jewebsite.com) en subsecties van je website (blog.jewebsite.com) te identificeren en af te scheiden.

Een ander veel voorkomende manier om een subdomein te gebruiken, is om een online eCommerce-winkel te maken, zoals ons bovenstaande voorbeeld voor store.jewebsite.com. Door je winkel op een apart subdomein te maken, is het makkelijker om transacties af te handelen omdat er vaak een ingewikkeldere configuratie nodig is voor eCommerce-sites.

Subdomeinen kunnen gemaakt worden als een A-record dat naar een IP-adres verwijst. Of ze kunnen gemaakt worden als een CNAME die naar een andere domeinnaam verwijst. Een CNAME kan nooit naar een IP-adres verwijzen.

Elke domeinnaam kan maximaal 500 subdomeinen hebben. Je kunt ook verschillende niveaus aan subdomeinen toevoegen, zoals info.blog.jewebsite.com. Een subdomein kan maximaal 255 lang zijn, maar als je meerdere niveaus in je subdomein hebt, kan elk niveau slechts 63 tekens lang zijn.

Volgende stappen

Meer informatie