Accountbeheer Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Vraag een belastingteruggave aan

Als je in aanmerking komt voor de status belastingvrijstelling, kun je een belastingteruggave aanvragen door contact op te nemen met GoDaddy.com op het bovenstaande nummer. Als je btw -vrijgestelde documentatie is goedgekeurd, restitueert GoDaddy één bedrag aan omzetbelasting voor de bestelling waarover je belt. Belastingen die in rekening worden gebracht op oudere bestellingen worden niet gerestitueerd, aangezien deze al zijn afgedragen aan de belastingregio.

Opmerking: je kunt mogelijk een belastingteruggave aanvragen bij het rechtsgebied waar GoDaddy de belasting heeft overgemaakt.

Als u van mening bent dat u een uitzondering op deze regel zou moeten ontvangen, verstrek dan alle documentatie en/of informatie bij uw oorspronkelijke verzoek om belastingteruggave.

Om een restitutie aan te vragen, moet je een geldige btw -vrijstelling indienen bij de afdeling Facturering. ZieGoDaddy-klanten die zijn vrijgesteld van btw .

Bijgewerkt vanaf 1 november 2017

Meer informatie