WordPress Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Voeg een aangepast HTML -blok toe in WordPress

Je kunt aangepaste HTML toevoegen aan je WordPress -website met behulp van de aangepaste HTML -optie in het codeblok.

  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. Selecteer Posts of Pages in het menu aan de linkerkant.
  3. Plaats de muisaanwijzer op de post of pagina die je wilt bewerken en selecteer vervolgens Bewerken .
  4. Selecteer in de linkerbovenhoekwordpress plus pictogram Schakel block inserter in .
  5. Selecteer in het menu aan de linkerkant onder Tekst de optie Code . Het codeblok wordt onderaan de post of pagina toegevoegd.
  6. Selecteerwordpress code pictogram Code en selecteer vervolgens Aangepaste HTML .
  7. Vervang HTML schrijven ... door je HTML -codefragment.
  8. (Optioneel) Verplaats de cursor en selecteer vervolgens Voorbeeld of HTML om te schakelen tussen een voorbeeldweergave en het bewerken van de code.
  9. (Optioneel) Selecteer het blok en houd het ingedruktWordPress sleeppictogram Sleep om het blok over de post of pagina te verplaatsen.
  10. Selecteer Bijwerken .

Nadat je de melding Pagina bijgewerkt in de linkerbenedenhoek ziet, is je aangepaste HTML-code toegevoegd aan je site.

Meer informatie