GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Vind gebieden van schijfgebruik met SSH

De eerste stap bij het onderzoeken van een probleem met schijfgebruik is om te achterhalen waar de inhoud wordt gebruikt. Hierdoor kun je onnodige inhoud (zoals oude back -ups) verwijderen en wijzigingen aanbrengen om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet. Als je vertrouwd bent met het gebruik van SSH op je server, kun je grote bestanden/mappen vinden en deze verwijderen via de opdrachtregel.

Waarschuwing: als je het doel van een bestand of map niet weet, verwijder deze dan niet. Het verwijderen van systeembestanden of mappen is onomkeerbaar en kan de server kapot maken (alle sites uitschakelen).
 1. Schakel beheerderstoegang in op je Gen 3- of Gen 4 -server als je dat nog niet hebt gedaan.
 2. Verbinding maken met mijn server met SSH (Secure Shell).
 3. Schakel over naar de rootgebruiker .
 4. Gebruik de opdracht df -h voor een overzicht van het schijfgebruik op de server. In het voorbeeld kun je zien dat 35G van onze 40G -server in gebruik is.

  [root@server ~]# df -h Gebruikt bestandssysteem Beschikbaar Gebruik% gekoppeld op devtmpfs 909M 0 909M 0% /dev tmpfs 919M 0 919M 0% /dev /shm tmpfs 919M 17M 903M 2% /run tmpfs 919M 0919M 0% /sys/fs/cgroup/dev/sda1 40G 35G 5.7G 86%//dev/loop0 1.8G 2.9M 1.7G 1%/tmp tmpfs 184M 0 184M 0%/run/user/1000

Vind grote bestanden

Vaak zijn er een enkel groot bestand of een paar grote bestanden die problemen veroorzaken. Je kunt ze vinden door te zoeken naar bestanden op de server die groter zijn dan 500 MB en vervolgens de lijst met de grootste bestanden aan het einde te sorteren.

find / -type f -size +500M -exec du -h{} + 2 >/dev /null | sorteren -h

In ons geval zijn er een groot error_log -bestand en enkele back -upbestanden gevonden:

root@server ~]# find / -type f -size +500M -exec du -h{} + 2 >/dev /null | sorteren -h 5.1G /home/onecool/public_html/wp-content/backups/coolexample_backup_1.tar.gz 5.1G /home/onecool/public_html/wp-content/backups/coolexample_backup_2.tar.gz 11G/home/onecool/public_html /error_log

Eventuele grote bestanden kunnen vervolgens worden verwijderd met de opdracht rm en worden bevestigd door y (yes) te typen.

root@server ~]# rm/home/onecool/public_html/error_log rm: verwijder normaal bestand '/home/onecool/public_html/error_log'? y [root@server ~]#

Vind grote mappen

Je kunt grote mappen (niet alleen afzonderlijke bestanden) vinden door varianten van de opdracht du te gebruiken. Om de grootte van de mappen van de serverhoofdmap weer te geven (gesorteerd op grootte), kun je deze opdrachten gebruiken:

 1. Ga naar de map /
 2. root@server ~]# cd /
 3. Controleer het schijfgebruik
 4. [root@server /]# du -sh *
 5. Gebruik deze opdracht om de 10 grootste mappen en formaten (inclusief verborgen mappen) in de huidige map weer te geven:
 6. [root@server /]# du -sh. [!.] * * | sorteren -h | staart -10
 7. Om de 10 grootste mappen op de hele server te vinden (exclusief submappen), kun je deze opdracht gebruiken:
 8. [root@server /]# du -Sh / | sorteren -h | staart -10
Als je eenmaal een grote map hebt geïdentificeerd, kun je ernaartoe navigeren, de inhoud ervan bekijken en onnodige bestanden verwijderen.

Opmerking: Nadat je schijfruimte hebt vrijgemaakt, is het een goed idee om de server opnieuw op te starten om er zeker van te zijn dat alle benodigde services opnieuw worden gestart.


Volgende stappen

 • Schijfruimteproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door inodes. Nadat je je schijfruimtegebruik hebt bekeken, ga je verder met het zoeken naar inodegebruik .
 • Het is belangrijk om het hoofdprobleem te identificeren en te corrigeren dat ertoe heeft geleid dat de schijfruimte uitgeput is geraakt. Ga verder met het voorkomen van problemen met schijfgebruik .

Meer informatie

 • Onze serverexperts kunnen deze stappen tegen betaling uitvoeren. Ga voor meer informatie over onze Expert Services naar ons Expert Service -menu .