Help

E-mailmarketing van GoDaddy Help

Vertrouwd raken met je dashboard

Je ziet altijd als eerste je GoDaddy Email Marketing-dashboard wanneer je je aanmeldt bij je GoDaddy Email Marketing-account. Dit is het startpunt voor alle nieuwsbrieven die je hebt gemaakt in GoDaddy Email Marketing. Je vindt hier verscheidene fantastische hulpmiddelen om je inhoud in GoDaddy Email Marketing doeltreffend te beheren. Van boven naar beneden, wordt het volgende weergegeven...

Je campagnes

In de grote middensectie van je dashboard worden er voor elke afzonderlijke nieuwsbrief een miniatuurafbeelding en een overzicht weergegeven. Als je op deze miniatuurafbeelding klikt, wordt er een voorbeeld van de campagne in de huidige staat weergegeven.

Statistieken voor nieuwsbrieven

Rechts van deze miniatuurafbeelding wordt een overzicht met statistieken weergegeven. Deze cijfers en het cirkeldiagram geven de algehele statistieken weer voor de desbetreffende campagne, inclusief elke keer dat deze is verzonden. Als je op deze meetwaarden klikt, worden de gedetailleerde algehele mailingstatistieken voor deze campagne weergegeven.

Als je alleen de statistiekenpagina voor de recentste mailing wilt weergeven, klik je op de knop Statistieken onder de miniatuurafbeelding.

Je kunt de statistieken voor elke campagne op elk moment vernieuwen door op de knop met het cirkelvormige pijltje te klikken die wordt weergegeven naast te knop Statistieken, onder de miniatuurafbeelding van de campagne. De statistiekenweergave is niet beschikbaar wanneer GoDaddy Email Marketing deze statistieken vernieuwd.

Lees meer informatie over je e-mailstatistieken.

Campagnehulpmiddelen

Bewerken: Je kunt deze campagne openen voor bewerkingsdoeleinden door op de knop Bewerken te klikken die onder de miniatuurafbeelding wordt weergegeven.

Verzenden: Je kunt de campagne rechtstreeks vanuit het dashboard verzenden door op de knop Verzenden te klikken die ernaast wordt weergegeven.

Plannen: Klik op de klokknop om de campagne te plannen voor verzending op een toekomstig tijdstip. De knop wordt rood weergegeven als je je campagne hebt gepland. Als je geplande mailings wilt bewerken, klik je op de knop Geplande mailings onder aan de rechterzijbalk, onder de miniatuurafbeeldingen die rechts worden weergegeven.

Klonen: Het schaappictogram kloont een campagne, waarbij er een exacte kopie van de desbetreffende campagne wordt gemaakt in je dashboard. GoDaddy Email Marketing voegt een stapsgewijs oplopend getal toe aan de campagnetitel, zodat je kunt zien welke exemplaar een kloon is. Er wordt daarnaast rechts boven aan de miniatuurafbeeldingstegel een schaappictogram weergegeven, zodat je weet dat het om een kopie gaat.

Delen: Wanneer je op de knop Delen klikt, wordt er een lijst weergegeven met sociale platforms en de GoDaddy Email Marketing-URL voor de desbetreffende campagne. Als je de knoppen voor sociaal delen inschakelt in het e-mailbericht, kun je rechtstreeks op deze knoppen klikken om de nieuwsbrief te delen met de desbetreffende netwerken. (Opmerking: de knoppen voor sociaal delen wijken af van de sociale pictogrammen in je e-mailvoettekst. De knoppen voor sociaal delen moeten zijn ingeschakeld WANNEER JE VERZENDT omdat de knoppen anders niet naar behoren werken.) Je kunt de URL die hier wordt weergegeven, altijd kopiëren en delen waar je maar wilt.

Verwijderen: Als je de campagne wilt verwijderen, klik je op de prullenbakknop die uiterst rechts van de campagnetitel wordt weergegeven.

De zijbalk

Nieuwsbrieven selecteren

Als je op een campagne klikt op de zijbalk, wordt deze links in het hoofdgebied van de pagina weergegeven. Campagnes worden in dezelfde volgorde weergegeven als de volgorde waarin deze worden vermeld op de zijbalk. Campagnes worden verder toegevoegd aan een nieuwe lijst, onderaan, waarin wordt weergegeven welk campagnes zijn geselecteerd.

Lees meer informatie over

.

Bladeren door oude campagnes

Rechts van je dashboard wordt een grijs deelvenster weergegeven met miniatuurafbeeldingen en tegels van al je campagnes. Deze lijst bevat alle campagnes in je account.

Je kunt deze lijst gebruiken om andere pagina's weer te geven als je tal van campagnes hebt. Oudere nieuwsbrieven worden mogelijk niet automatisch weergegeven in de lijst met recente vermeldingen, die zich in het midden bevindt. Je kunt op een specifieke pagina klikken om naar deze pagina te verspringen of je kunt door de pagina's bladeren met behulp van de pijltjes.

Nieuwsbrieven groeperen in mappen

Als je campagnes wilt samenbrengen in één groep, kun je dat eveneens hier doen. Sleep daartoe een miniatuurafbeelding van een campagne op een andere miniatuurafbeelding en laat deze los. Vervolgens wordt er een groep gemaakt.

GoDaddy bied je de mogelijkheid om de naam van deze map te wijzigen wanneer je de map maakt. Je kunt de naam van deze groep ook op elk gewenst moment wijzigen door op het potloodpictogram te klikken dat naast de groepsnaam wordt weergegeven.

Als je een campagne uit deze groep wilt verwijderen, sleep je de campagne uit de map, waarna deze door GoDaddy Email Marketing wordt verwijderd. Als een map 2 e-mails bevat en je een van deze uit de map sleept, verwijdert GoDaddy Email Marketing automatisch de groep.

Naast de groep wordt een badge met twee getallen weergegeven. Het grijze getal geeft weer hoeveel campagnes je in deze groep hebt geplaatst. Als je campagnes in de desbetreffende groep hebt geselecteerd, wordt het getal gewijzigd om dit aan te geven.

Lees meer informatie over het groeperen van nieuwsbrieven in mappen.

Zoeken in bestaande e-mailberichten

Je kunt dit gebied ook gebruiken om in al je campagnes te zoeken. Typ je zoekopdracht in de zoekbalk rechts van -- GoDaddy Email Marketing, waarna er automatisch in je nieuwsbrieven wordt gezocht naar de tekst die je in dit veld hebt ingevoerd. Je zoekresultaten worden weergegeven in dat grijze deelvenster, in een lijst. Je kunt op de miniatuurafbeelding klikken om deze vast te zetten aan de grote dashboardlijst in het midden.

Volgende stap

  • We hebben nu het einde bereikt van onze spoedcursus in je GoDaddy Email Marketing-dashboard. Ga dus aan de slag en verzend je campagnes.

Meer informatie


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.