Help

Accountbeheer Help

Verificatie in twee stappen uitschakelen

Volg deze stappen om verificatie in twee stappen (2SV) uit te schakelen. De stappen zijn verschillend, afhankelijk van of je wel of geen toegang hebt tot het apparaat (smartphone, tablet, computer of hardwarematige beveiligingssleutel) wat je hebt ingesteld voor 2SV.

Ik heb toegang tot dat apparaat (of mijn back-up)

 1. Ga naar je GoDaddy- pagina Aanmelden en pincode .
 2. Je wordt mogelijk gevraagd om je aan te melden. Als je 2SV hebt ingeschakeld, voer je hier de code in die we je hebben gestuurd, de code van je authenticatie-app of je beveiligingssleutel.
 3. Klik in het gedeelte Verificatie in twee stappen op Bewerken.
 4. Selecteer Verwijderen naast de authenticatiemethode die je wilt verwijderen (onder Hoe wil je verificatiecodes ontvangen?).
 5. Selecteer Verwijderen. We schakelen 2SV onmiddellijk uit.
 6. Als je een back-upmethode voor 2SV hebt ingesteld, herhaal je stap 3 en 5 voor de back-upmethode.

Ik heb geen toegang tot dat apparaat (of een back-up)

Om 2SV uit te schakelen wanneer je geen toegang meer hebt tot je 2SV-apparaat (telefoon kwijtgeraakt, enz.), dan moet je ons een e-mail sturen en een kopie van je foto-ID zoals hier wordt uitgelegd.

 1. Stel een e-mail met de onderwerpregel Tweestapsverificatie uitschakelen op.

  Opmerking: Deze e-mail moet afkomstig zijn van het e-mailadres in je account. Als je het geregistreerde e-mailadres moet bijwerken, werk dit dan bij op www.changeupdate.com.

 2. Zet in het e-mailbericht je volledige naam, het accountnummer van GoDaddy en de reden waarom je 2SV wilt uitschakelen.
 3. Kopieer en plak alle tekst die nu volgt in de e-mail:

  Ik ga akkoord met het volgende: Ik wil graag dat GoDaddy mijn tweestapsverificatie UITSCHAKELT. Ik verklaar en bevestig dat ik de hierboven genoemde accounteigenaar ben of, indien niet de accounteigenaar, dan een bevoegde vertegenwoordiger van de accounteigenaar. Ik erken dat wanneer tweestapsverificatie wordt uitgeschakeld, het account niet meer wordt beschermd door deze aanvullende beveiligingsmaatregel. Deze verandering geldt voor alle content en domeinen. Ik ga ermee akkoord dat noch de registerhouder noch de aan hem gelieerde partners zullen worden gehouden aan de betaling van enig bedrag aan mij of aan een andere partij voor acties die ondernomen worden ingevolge dit verzoek. Ik doe hierbij afstand van alle claims met betrekking tot dit verzoek die gesteld worden tegen de registerhouder of de aan hem gelieerde partners. Bovendien ga ik ermee akkoord de registerhouder en zijn partners te verdedigen tegen en vrijwaren van eventue(e)l(e) verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten, waaronder redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit eventuele vorderingen, handelingen of eisen van derden met betrekking tot dit verzoek, deze toestemming of eventuele andere handelingen die in dit kader zijn uitgevoerd door de registerhouder.

 4. Voeg als bijlage aan deze e-mail een kleurenkopie van je foto-identificatiekaart toe die is uitgegeven door de overheid. De kopie moet in kleur zijn en de volledige naam, geboortedatum, uitgavedatum, vervaldatum en persoon op de foto moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 5. Verzend de e-mail met het id-bestand als bijlage naar twostepcancel@godaddy.com. Binnen 72 uur ontvang je een reactie van ons.

Meer informatie


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.