Help

Web & Classic Hosting Help

Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDONTS uses the NewMail object to create and send email.

Note: This method is incompatible with Windows shared hosting websites running IIS 7. If you have IIS 7, see Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account.

The following ASP code sample demonstrates how to use CDONTS to create and send email:

<%
Dim MyBody
Dim MyCDONTSMail

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
MyCDONTSMail.From= "sender@coolexample.com"
MyCDONTSMail.To= "recipient@coolexample.com"
MyCDONTSMail.Subject="Subject"
MyBody = "Body"
MyCDONTSMail.Body= MyBody
MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing
%>

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.