Help

Web & Classic Hosting Help

Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting Web Site

Collaboration Data Objects (CDO) can be used to send email from Windows shared hosting websites running IIS 6, 7, or 8. The following code sample demonstrates how to use CDO to create and send email.

<%
sendUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
smtpUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"


' Set the mail server configuration
Set objConfig=CreateObject("CDO.Configuration")
objConfig.Fields.Item(sendUrl)=2 ' cdoSendUsingPort
objConfig.Fields.Item(smtpUrl)="relay-hosting.secureserver.net"
objConfig.Fields.Update


' Create and send the mail
Set objMail=CreateObject("CDO.Message")
' Use the config object created above
Set objMail.Configuration=objConfig
objMail.From="sender@coolexample.com"
objMail.ReplyTo="sender@coolexample.com"
objMail.To="recipient@coolexample.com"
objMail.Subject="subject"
objMail.TextBody="body"
objMail.Send
%>

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.