Bliep bliep bliep… berekenen… berekenen… sequentie 42 initialiseren…
Oh nee, die vreemde robots zijn weer bezig! Ze hebben het roer overgenomen en deze pagina vertaald naar je lokale taal. De robots doen staalhard hun best. Ze willen ons helpen! Laat ons weten hoe de robots presteren met de knoppen onder aan de pagina. Engelse versie openen

Toegang krijgen tot domeinen/accounts na overlijden van de eigenaar

Om toegang te krijgen tot een domein/account na het overlijden van de eigenaar, moet je de Estate Administrator of naaste verwanten van de overledene zijn. Je moet een aanvraag indienen met de volgende documentatie:

  1. Een goed ingevuld wijzigingsaanvraagformulier met de Estate Administrator vermeld als de aanvrager.
  2. Wettelijk document waarop de naam van de Estate Administrator wordt vermeld.
  3. Overlijdensakte van de overledene
  4. Foto -identificatie voor de aanvrager/Estate Administrator. We eisen dat de door de overheid afgegeven foto-identificatie een kleurenkopie, scan of digitale foto is waarop de afgebeelde persoon, naam, handtekening en vervaldatum duidelijk herkenbaar zijn.
  5. Als een bedrijf wordt vermeld als de registrant/accounthouder, geef dan een kopie van de bedrijfs -ID. Voorbeelden van acceptabele door de overheid afgegeven bedrijfsidentificaties zijn:
    • Een kopie van een door de overheid uitgegeven bedrijfsvergunning van een lokale, provinciale, staats- of federale instantie.
    • Bedrijven uit de VS kunnen ook een 'vaststellingsbrief' van de IRS overleggen. Je kunt een exemplaar van deze brief aanvragen bij de IRS via telefoonnummer 1-800-829-4933.

Opmerking: we kunnen geen kopieën accepteren van statuten/organisatie, aanvragen, documenten die zijn afgedrukt vanaf internet of belastingaangiften als bedrijfsidentificatie.

Houd rekening met 72 uur voor de eerste correspondentie. Zodra deze documentatie is ontvangen, laten we je weten dat je verzoek is voltooid of dat er aanvullende informatie nodig is om je verzoek te verwerken.

Meer informatie


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.