Accountbeheer Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Toegang krijgen tot domeinen of accounts na het overlijden van de accounthouder

Om toegang te krijgen tot een domein of een account na het overlijden van de accounthouder, moet je de Estate Administrator of naaste verwanten van de overledene zijn. Je moet een aanvraag indienen met de volgende documentatie:

  1. Een correct ingevulde aanvraag voor het formulier Toegang tot mijn account met de Estate Administrator vermeld als de aanvrager.
  2. Wettelijk document waarop de naam van de Estate Administrator wordt vermeld.
  3. Een kopie van de overlijdensakte van de overledene.
  4. Foto -identificatie voor de aanvrager/Estate Administrator. We eisen dat de door de overheid afgegeven foto-identificatie een kleurenkopie, scan of digitale foto is waarop de afgebeelde persoon, naam, handtekening en vervaldatum duidelijk herkenbaar zijn.
Verplicht: Je moet alle vier deze items bij je verzoek om toegang voegen, anders wordt je verzoek niet in behandeling genomen.

Houd rekening met 72 uur voor de eerste correspondentie. Zodra deze documentatie is ontvangen, laten we je weten dat je verzoek is voltooid of dat er aanvullende informatie nodig is om je verzoek te verwerken.

Meer informatie