Help

GoDaddy Help

Tabellen toevoegen en bewerken

Tabellen zijn handig om informatie mee weer te geven in rijen en kolommen, zodat de informatie gemakkelijk kan worden bekeken. Je kunt tekst in een tabel opmaken en de instellingen ervoor later bewerken. Je kunt ook de elementen van een tabel bewerken, zoals de cellen, rijen en kolommen van een tabel.

 1. Meld je aan bij je Website Builder-account.
 2. Klik op Site bewerken.
 3. Als je een tabel wilt toevoegen, moet je Klik en sleep het hulpprogramma Tekst met slepen-en-neerzetten op de pagina zetten.
 4. Dubbelklik in het tekstvak met stippen om de tekstvakeditor weer te geven en klik op de tabelknop in de editor.
  Klik op het tabelpictogram in de tekstvakeditor.

  Verwijder 'Typ je alinea hier.' in het tekstvak.

 5. Kies hoeveel rijen en kolommen je nodig hebt. Je kunt ook de breedte, hoogte, koptekst, celspatiëring en -opvulling instellen, evenals de randgrootte en uitlijning ervan. Geef indien gewenst een bijschrift op en een samenvatting.
  Dialoogvenster Tabeleigenschappen

  Het menu Kopteksten is standaard ingesteld op Geen, maar hierin kun je kiezen of je de eerste rij, eerste kolom of beide vet weergegeven wilt hebben.

 6. Klik op OK en de tabel wordt toegevoegd aan je pagina.
  De tabel wordt weergegeven op de pagina.

  OPMERKING: Zoals in deze schermafbeelding is te zien, is de instelling Uitlijning toegepast op de positie van de tabel binnen het tekstvak met de blauwe puntjes, niet op de inhoud van de tabel, zoals op het bijschrijft.

 7. Klik in een cel om je inhoud toe te voegen.

Een tabel bewerken

 1. Meld je aan bij je Website Builder-account.
 2. Klik op Site bewerken.
 3. Dubbelklik op de tabel om de tekstvakeditor weer te geven.
  Door te dubbelklikken op de tabel wordt de tekstvakeditor weergegeven.
 4. Selecteer de tekst in de tabel die je wilt wijzigen.
 5. Klik op de juiste knop binnen de tekstvakeditor om je selectie te wijzigen of druk op de toets Verwijderen om je selectie te verwijderen.
  Klik op de juiste knop binnen de tekstvakeditor om je selectie te wijzigen.

  Afhankelijk van de instellingen van je webbrowser, wordt met het klikken op de knop Knippen, Kopiëren of Plakken van de tekstvakeditor een waarschuwing geactiveerd waarin je wordt gevraagd je toetsenbordsneltoetsen te gebruiken. (Zie ook Tekst toevoegen en bewerken.)
  Door te klikken op de knop Knippen, Kopiëren of Plakken van de tekstvakeditor wordt er een waarschuwing geactiveerd waarin je wordt gevraagd je toetsenbordsneltoetsen te gebruiken.

 6. Als je meer dan alleen de opmaak van de tabel wilt wijzigen, dubbelklik je op de tabel en klik je met de rechtermuisknop op een tabelelement (zoals een cel, vrij of kolom) en maak je een keuze in het hoofdmenu of het submenu.
  Klik met de rechtermuisknop in de tabel en maak een keuze in het menu.
 7. Herhaal de actie om andere tabel-elementen te bewerken. Mogelijke keuzes zijn:
  Tabel-element Keuzes
  Cel Cel invoegen voor of na, Cellen verwijderen, Cellen samenvoegen, Rechts of links samenvoegen, Cel horizontaal of vertaal splitsen, en Celeigenschappen
  Rij Rij voor of na invoegen, Rijen verwijderen
  Kolom Kolom voor of na invoegen, Kolommen verwijderen

 8. Klik op Publiceren (en nog een keer als om bevestiging van de actie wordt gevraagd) om je site online bij te werken en klik op de koppeling in het bevestigingsvenster om de wijzigingen te bekijken.
  Publiceer je site en controleer hoe de tabel op je site wordt weergegeven.

Volgende stap


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.