Help

WordPress Help

Remove WordPress comments from unregistered users

You can remove all comments from unregistered users in WordPress.

  1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
  2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
  3. Click the SQL tab.
  4. Paste the following query in the query field.
    DELETE wp_comments, wp_commentmeta FROM wp_comments INNER JOIN wp_commentmeta WHERE wp_comments.comment_id=wp_commentmeta.comment_ID AND wp_comments.user_id = 0; DELETE FROM wp_comments WHERE user_id = 0;
    Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
  5. Click Go.

More info


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.