Help

WordPress Help

Remove WordPress comments from a specific user

You can remove all comments by a single user in WordPress.

 1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
 2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
 3. Click the SQL tab.
 4. Enter the following command into the "Run SQL query..." box:
  DELETE from wp_comments WHERE comment_author_email = 'email address'

  Update the command for your situation as follows:

  • email address is email address associated with the comments you want to remove
  Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
 5. Click Go.

More info


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.