Accountbeheer Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Over programma's voor het bijwerken van creditcardaccounts

We zijn ingeschreven voor de Visa® Account Updater- en MasterCard® Automatic Billing Updater -programma's. Deze programma's maken het mogelijk om bijgewerkte accountinformatie te delen tussen ons en je creditcardmaatschappij.

Nadat we je autorisaties voor terugkerende facturering naar je creditcardmaatschappij hebben verzonden, ontvangen we je bijgewerkte accountinformatie als je kaartnummer of vervaldatum is gewijzigd. Zodra we je bijgewerkte accountinformatie hebben ontvangen, werken we automatisch je betalingsprofiel bij en proberen we de transactie te verwerken.

American Express® heeft een terugkerend factureringsprogramma dat vergelijkbaar is met de Visa Account Updater- en MasterCard Automatic Billing Updater -programma's. Dit programma vereist geen actie van onze kant.

Zodra American Express uw autorisaties voor terugkerende facturering van ons heeft ontvangen, identificeren zij intern uw nieuwe kaartnummers of vervaldatums. Vervolgens verwerken ze transacties met behulp van je bijgewerkte accountinformatie zonder deze naar ons te verzenden, dus je betalingsprofielen worden niet bijgewerkt.

Neem contact op met je creditcardmaatschappij om de deelname van je uitgevende bank aan deze programma's te controleren.

Verwante stappen

Meer informatie