Help

Domeinen Help

Over .ca domeinen

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) is het register voor .ca-domeinnamen.

Beperkingen

Domeinnamen kunnen maximaal 63 tekens lang zijn, en kunnen letters (a t/m z), cijfers (0 t/m 9) en koppeltekens (behalve aan het begin en het einde van de domeinnaam) bevatten. Je kunt geen domeinnamen registreren met speciale tekens, zoals & en #.

Functies Beschikbaarheid
Registratielengte 1-10 jaar
Lengte verlenging 1-10 jaar
Overdrachten naar Ondersteund (zie details hieronder1)
Overdracht vanaf Ondersteund
Privéregistratie Ondersteund (zie details hieronder2)
Beschermde registratie Ondersteund
‌‌Contactinformatie bijwerken‌‌‌‌ Ondersteund (zie details hieronder3)
Naamserververeisten Details hieronder 4
Naleveringen Niet ondersteund
Bulkregistratie Ondersteund
Accountwijziging Ondersteund
IDN's é, ë, ê, è, â, à, æ, ô, œ, ù, û, ü, ç, î, ï en ÿ

Opmerking: CIRA controleert periodiek domeinnamen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de vereisten om hiervoor in aanmerking te komen. Als CIRA de toelatingsstatus van de nieuwe registrant niet kan bevestigen, kan de CIRA informatie van je vragen om je toelating aan te tonen. Je moet hen binnen de opgegeven periode de gevraagde informatie sturen om te voorkomen dat je .ca-domeinnamen worden gedeactiveerd.

Wie kan .ca-domeinen registreren?

Zie

voor meer informatie over wie .ca-domeinen kan registreren en hoe.

1Uitzonderingen m.b.t. overdracht

Opmerking: CIRA verbiedt de overdracht van domeinen gedurende de eerste 65 dagen van registratie.

 • Wanneer er een domeinoverdracht plaatsvindt, moet die voor elke variant (IDN) van die .ca-domeinnaam worden uitgevoerd. Als niet alle varianten worden overgedragen, mislukt de overdracht.
 • Op de pagina Uitstaande overdrachten in Domeinbeheer wordt het e-mailadres van de contactpersoon die beheerder is weergegeven als nocontactsfound@secureserver.net, omdat wij geen toegang hebben tot je Whois-contactgegevens.
 • Overdrachten duren doorgaans vijf tot zeven dagen, gerekend vanaf het moment dat je hiervoor toestemming verleent. Een .ca-overdracht wordt direct uitgevoerd wanneer je de autorisatiecode opgeeft en op Voltooien klikt.

Als de domeinnaam is verlopen, heb je 30 dagen vanaf de vervaldag om de domeinnaam naar ons over te dragen. Neem contact op met onze supportafdeling als je een .ca-domeinnaam binnen de respijtperiode van 30 dagen aan ons wilt overdragen.

2Privéregistratie

CIRA past automatisch zijn eigen privéregistratie toe op nieuwe .ca-domeinnamen. CIRA beperkt de persoonlijke informatie die in de Whois-database wordt weergegeven voor de volgende wettelijke typen:

 • Canadese staatsburgers
 • Permanente inwoners
 • Wettelijke vertegenwoordigers
 • Leden van inheemse volkeren

Als je een .ca-domeinnaam als particuliere registrant hebt geregistreerd, kun je contact opnemen met onze supportafdeling om dit te annuleren of privéregistratie opnieuw toe te voegen.

3Uitzonderingen m.b.t. contactupdates

Alle contactupdates kunnen doorgegeven worden via je account, waaronder het Canadese juridische type.

Voor het bijwerken van het Canadese juridische type moet je de volgende stappen uitvoeren:

 1. Ga naar de pagina Domeininstellingen
 2. Onder Aanvullende instellingen onderaan de pagina, klik je op Bewerken naast .ca CIRA-overeenkomst.
  Canadees juridisch type wijzigen
 3. Selecteer het nieuwe Juridische type uit de vervolgkeuzelijst.
 4. Vink het vakje aan om akkoord te gaan met de voorwaarden en klik op Opslaan.

Opmerking: Bekijk het bovenstaande deel voor informatie over Privéregistratie2 en hoe deze van toepassing kan zijn op het geselecteerde Canadese juridische type.

Verlengingen

CIRA verlengt .ca-domeinnamen automatisch op de vervaldatum ervan. Als je niet binnen 30 dagen na de vervaldatum voor de verlenging betaalt, kun je proberen je .ca-domeinnaam terug te krijgen en mogelijk worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Zie Verleng mijn verlopen domein voor instructies.

Restitutie-informatie

Voor details over restituties ga je naar de pagina Restitutiebeleid van GoDaddy.

Voor de meeste domeinen gelden de standaardvoorwaarden, maar voor sommige domeinen zijn er uitzonderingen van toepassing of is restitutie helemaal niet mogelijk. Kijk bij de BEIDE volgende categorieën:

 • Producten met speciale restitutievoorwaarden (te vinden onder Registraties/verlengingen domeinnamen)
 • Producten niet in aanmerking voor restituties

Naamserververeisten 4

Je kunt maximaal zes naamservers per .ca-domeinnaam hebben. Elke naamserver moet een uniek IP-adres hebben.

Er is maar één IPv4-adres en maar één IPv6-adres per host toegestaan.

Verplicht: Voordat een .ca-naamserver op een .ca-domein kan worden geplaatst, moet de naamserver geregistreerd zijn bij CIRA door de registerhouder van het naamserverdomein. Voor meer informatie zie de CIRA website.

Als je .ca-naamservers geregistreerd zijn, kun je ze toevoegen aan je .ca-domeinnaam. Om aangepaste naamservers toe te voegen aan je domeinnaam, moet je de hostnaam en de IP-adressen voor elke naamserver instellen. Daarna kun je de naamservers toewijzen aan je domeinnaam.

Belastinggegevens

Alle .ca-registranten moeten de Goods and Services Tax (GST) betalen en mogelijk ook de Harmonized Sales Tax (HST), wat de GST is en de Provincial Sales Tax (PST).

Voor geschillen m.b.t. .ca-domeinen, zie

.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.