Windows Hosting (Plesk) Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

MS SQL 2008 -databases importeren

Je kunt Microsoft SQL Server Management Studio gebruiken om een SQL 2008 -database te importeren die niet in onze gedeelde hostingomgeving is aangemaakt. Download de nieuwste versie van SQL Server Management Studio Express van Microsoft .

  Om MS SQL 2008 -databases te importeren

  1. Maak verbinding met de lokale SQL Server. Op SQL Server 2008 Express is de opdracht meestal \\ SQLEXPRESS .


  2. Klik in de Objectenverkenner met de rechtermuisknop op je lokale database, selecteer Taken en selecteer vervolgens Script genereren .


  3. Selecteer in de scriptwizard je lokale database en selecteer vervolgens Alle objecten in de geselecteerde database scripten .


  4. Selecteer de objecten die u wilt scripten en wijzig vervolgens Database scriptgebruiken in False .


  5. Selecteer Script naar nieuw queryvenster , klik op Voltooien en klik vervolgens op Voltooien . Dit proces genereert het script voor het importeren van je database.


  6. Klik op Sluiten nadat het script is gegenereerd.


  7. Klik op het script om het te selecteren en kies vervolgens Verbinding wijzigen . Vul de informatie in voor de databaseserver op afstand om verbinding te maken.


  8. Om het script uit te voeren, moet je controleren of de naam naast de knop Uitvoeren overeenkomt met je databasenaam en vervolgens op Uitvoeren!