SSL-certificaten Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Los een INVALIDDOMAIN -fout op

Wanneer je een SSL -certificaat aanvraagt, controleert ons systeem je domeinnaam om er zeker van te zijn dat het domein correct is geformatteerd voor certificaatuitgifte. Als je een INVALIDDOMAIN -foutmelding krijgt, zijn er verschillende factoren die je moet controleren.

Factoren die de INVALIDDOMAIN -fout veroorzaken

  • Je domein bevat geen geldige TLD
  • Je domein bevat ongeldige tekens (no-break space, zero-width tekens, enz.)
  • Je domein heeft een ongeldig aantal streepjes voor punycode -domeinen
  • Je domein bevat niet-ASCII-tekens

Zodra je het probleem met het domein waarvoor je een SSL -certificaat aanvraagt hebt opgelost, moet je je certificaataanvraag opnieuw indienen.

Meer informatie