GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Je CashParking -domeinnamen bekijken

Je kunt een lijst met de domeinnamen in je CashParking® -account bekijken. Op de pagina Domeinen kun je de lijst filteren, de volgorde wijzigen waarin domeinnamen worden weergegeven, het zoekvenster samenvouwen en de kolomgrootte wijzigen.

Zie voor informatie over veelgestelde vragen over CashParkingCashParking Veelgestelde vragen .

Om je CashParking -domeinnamen te bekijken

 1. Meld je aan bij je GoDaddy-account.
 2. Klik op CashParking .
 3. Klik op Beheren .
 4. Ga naar het tabblad CashParking.
 5. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Gebruik de links boven de lijst om alfabetisch of numeriek te filteren op het eerste teken van de domeinnaam.
  • Om de volgorde te wijzigen waarin domeinnamen worden weergegeven, klik je op de kolomkop die je wilt indelen. Als je de domeinnamen bijvoorbeeld wilt indelen op basis van de hoeveelheid inkomsten die ze hebben gegenereerd, klik je op de kolom Opbrengst.
  • Om het zoekvenster samen te vouwen, klik je op de pijl die het zoekvenster en de lijst verdeelt.
  • Om de kolomgrootte te wijzigen, klik je op de pijl die de kolom verdeelt en sleep je deze naar een nieuwe positie.