Help

Domeinen Help

Informatie over .nl-domeinen

De .nl-landcode op het hoogste domeinnaamniveau (ccTLD) is een extensie die Nederland vertegenwoordigt.

Domeinnamen kunnen maximaal 63 tekens en minimaal 3 tekens lang zijn, en kunnen letters (a t/m z), cijfers (0 t/m 9) en koppeltekens (behalve aan het begin en het einde, en als derde en vierde teken van de domeinnaam) bevatten. Je kunt geen domeinnamen registreren met speciale tekens, zoals & en #.

Functies Beschikbaarheid
Wie kunnen zich registreren? Iedereen
Registratielengte 1 jaar
Lengte verlenging 1 jaar
Verlengingsbeperkingen Details hieronder 1
Naamserververeisten Details hieronder 2
Overdracht naar GoDaddy Details hieronder 3
Overdracht vanaf Neem contact op met de klantenservice
Privéregistratie Ondersteund
Beschermde registratie Ondersteund
Naleveringen Niet ondersteund
Bulkregistratie Ondersteund
Accountwijziging Details hieronder 4
Contactinformatie bijwerken Details hieronder 5
IDN's Niet ondersteund
Verlopen/respijt Neem contact op met de klantenservice
Restitutiebeleid Zie hieronder 6
Register SIDN

Details

1 Verlengingsbeleid

Je kunt een .nl-domein verlengen wanneer dit minder dan zes maanden van de verlengingsdatum is verwijderd, maar je moet deze verlengen voordat de vervaldatum wordt bereikt. De verlengingsdatum is afhankelijk van of je de domeinnaam instelt op automatisch verlengen of handmatig verlengen. We proberen de domeinnaam automatisch te verlengen op de eerste dag van de maand voor de vervaldatum.

Als de verlengingspoging mislukt, proberen we dat op de 10e van de maand en vervolgens op de 20e van de maand opnieuw. Als we de domeinnaam niet automatisch kunnen verlengen en als deze op de 20e van de maand voorafgaand aan de vervaldatum niet handmatig is verlengd, kun je proberen om de domeinnaam terug te krijgen. Zie Verleng mijn verlopen domein voor meer informatie.

Een voorbeeld: Je .nl-domein vervalt op 10 oktober. Als je de domeinnaam niet automatisch verlengt, kun je deze vanaf 20 september handmatig verlengen. Bij automatische verlenging proberen we de domeinnaam op 1 september, 10 september en 20 september te verlengen.

2 Naamserververeisten

Naamserverfuncties Details
IPv4 Ondersteund
IPv6 Ondersteund
DNSSEC Niet ondersteund
Minimumaantal naamservers 2
Maximumaantal naamservers 13

Alle .nl-domeinnamen moeten beschikken over twee (2) bindende naamservers. Voordat je het domein registreert of bijwerkt, moet je alleen die naamservers vermelden die in het bijbehorende zonebestand zijn opgenomen.

Als je een .nl-domeinnaam bij ons wilt registreren en onze naamservers wilt gebruiken, voeren wij deze procedure voor je uit.

Opmerking: als je je eigen naamservers wilt gebruiken, moet je deze instellen voordat je de domeinnaam registreert of bijwerkt. Je moet er bovendien voor zorgen dat deze naamservers naar behoren worden omgezet voordat je deze aan de domeinnaam toewijst in ons systeem.

Als je bijvoorbeeld coolvoorbeeld.nl wilt registreren en de naamservers ns1.coolvoorbeeld.nl en ns2.coolvoorbeeld.nl wilt gebruiken, moet je deze naamservers vermelden in het zonebestand van het domein.

Je moet ook unieke IP-adressen toevoegen wanneer je aangepaste naamservers aan het domein wilt toevoegen.

Nadat je de naamservers hebt ingesteld en je domein hebt geregistreerd of bijgewerkt, moet je de instructies in Naamservers voor je domeinnamen wijzigen volgen om de naamservers in te stellen in ons systeem.

Opmerking: het register voert naamservercontroles uit en daarom worden domeinen pas geactiveerd als de naamservers van het domein gecontroleerd zijn door het register.

3 Vereisten voor inkomende overdrachten

.nl domeinnamen kunnen alleen op jaarbasis verlengd worden. Als deze overgedragen worden gaat de registratieperiode niet over op de nieuwe registerhouder.

4 Beperkingen inzake wijzigingen van het account

Als je een .nl-domeinnaam verhuist, kunnen de voornaam, achternaam en bedrijfsnaam van de registerhouder niet gewijzigd worden. Zie Verplaats mijn domein naar een ander GoDaddy-account voor informatie over het starten van de procedure.

5 Beperkingen inzake bijwerken van contactpersoon

Neem contact op met onze ondersteuningsafdeling als je de volgende contactvelden voor de registrant van je .nl-domeinnamen wilt bijwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Organisatie (bedrijfsnaam)

Je kunt alle andere contactinformatie voor je domeinnaam bijwerken in Domeinbeheer. Zie Contactgegevens voor mijn domein wijzigen voor meer informatie.

6 Restitutiebeleid

Voor details over restituties ga je naar de pagina Restitutiebeleid van GoDaddy.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.
Actions