Help

SSL-certificaten Help

IIS 7: Generate CSRs (Certificate Signing Requests)

Voordat je een certificaat kunt aanvragen via onze online toepassing, moet je IIS-beheer gebruiken om een certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) voor je website te genereren.

Je moet minimaal Service Pack 1 hebben geïnstalleerd voor het genereren van een certificaatondertekeningsaanvraag.

Een certificaatondertekeningsaanvraag genereren — Microsoft IIS 7

 1. Klik op Start, selecteer Systeembeheer en selecteer vervolgens Internet information Services-beheer (ISS).
 2. Klik links in het deelvenster Verbindingen op de servernaam waarvoor je een certificaatondertekeningsaanvraag wilt genereren.
 3. Dubbelklik in het middelste deelvenster op Servercertificaten.
 4. Klik rechts in het deelvenster Acties op Certificaataanvraag maken....
 5. Voer de volgende DN-naameigenschappen in en klik vervolgens op Volgende:

  De volgende tekens worden niet geaccepteerd wanneer er informatie wordt ingevoerd: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Algemene naam — De FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) of URL waarvoor je het certificaat wilt gebruiken (het gebied op je site waarvoor je wilt dat klanten verbinding maken via SSL).
   • Een SSL-certificaat dat wordt uitgegeven voor www.coolexample.com is niet geldig voor secure.coolexample.com. Als je je SSL wilt gebruiken voor secure.coolexample.com, moet je ervoor zorgen dat de algemene naam die in het CSR wordt verzonden, secure.coolexample.com is.
   • Als je een jokertekencertificaat aanvraagt, voeg je links van de algemene naam een asterisk (*) toe (bijvoorbeeld *.coolexample.com of *.secure.coolexample.com).
  • Organisatie — De naam waaronder je bedrijf wettelijk is geregistreerd. De organisatie moet de wettelijke registrant zijn van de domeinnaam in de certificaataanvraag.

   Als je je inschrijft als individu, voer je de naam van de certificaataanvrager in in het veld Organisatie en de DBA-naam (Doing Business As) in het veld Organisatie-eenheid.

  • Organisatie-eenheid — Gebruik dit veld om onderscheid te maken tussen afdelingen binnen een organisatie (zoals Engineering of Human Resources).
  • Plaats — De volledige naam van de plaats waarin je organisatie zich bevindt/is geregistreerd. Je mag deze niet afkorten.
  • Staat/provincie — De volledige naam van de staat of provincie waarin je organisatie zich bevindt. Je mag deze niet afkorten.
  • Land: De landcode van twee letters van de International Organization for Standardization (ISO) van het land waar je organisatie wettelijk is geregistreerd.
 6. Selecteer voor Cryptografische serviceprovider de waarde Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider .
 7. Selecteer voor Bitlengte de waarde 2048 of hoger en klik vervolgens op Volgende.
 8. Klik op , voer de locatie en bestandsnaam in voor je CSR en klik vervolgens op Voltooien.

Wat nu?

Nadat je het CSR hebt gegenereerd, moet je dit aan je account bij ons toevoegen voor het aanvragen van het SSL-certificaat. Voltooi vervolgens het proces door het certificaat te downloaden en te installeren.

 1. Ga naar het CSR, kopieer en plak de inhoud in onze online toepassing om het SSL-certificaat aan te vragen.

  TIP: Als je een kopie wilt verkrijgen, klik je met de rechtermuisknop op het REQ-bestand, selecteer je Openen met en vervolgens selecteer je een teksteditor, zoals Kladblok.

  Plak de volledige tekst, waaronder de regel ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- en ----END CERTIFICATE REQUEST----, in onze online toepassing.

 2. Als we je toepassing eenmaal hebben goedgekeurd, download je het primaire en tussenliggende certificaat.
 3. Installeer het certificaat door de in behandeling zijnde aanvraag te voltooien, het certificaatbestand te importeren en de services te selecteren waarop het certificaat van toepassing is.

Om je te helpen, bieden wij informatie over het gebruik van bepaalde producten van andere leveranciers, maar we onderschrijven de producten van andere partijen niet, bieden geen directe ondersteuning en zijn niet verantwoordelijk voor de functies of betrouwbaarheid van deze producten.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.