We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Hoe kan ik terugboekingen voorkomen?

Een terugboeking, ook wel een betalingsgeschil genoemd, is bedoeld als een vorm van kaarthouderbescherming, omdat kaarthouders hiermee mogelijke ongeautoriseerde kosten kunnen betwisten. Terugboekingen kunnen om een aantal redenen plaatsvinden, zoals: een kaarthouder dient een claim in bij zijn financiële instelling wanneer hij niet tevreden is met zijn aankoop en de kwestie niet kan oplossen met de handelaar, of wanneer hij beweert dat de transactie is verwerkt zonder hun toestemming.

Als handelaar is het belangrijk om te weten hoe je legitieme terugboekingen kunt verminderen en onwettige terugvorderingen kunt elimineren. Hier zijn enkele manieren om terugboekingen te voorkomen:

 • Voer indien mogelijk persoonlijk transacties uit: ongeautoriseerde activiteit is waarschijnlijker wanneer transacties worden uitgevoerd zonder een fysieke kaart. Persoonlijke transacties uitvoeren, waarbij de beste praktijken worden gevolgd, zoals het verzamelen van een handtekening en het controleren van de kaart op tekenen van manipulatie (bijv. Beschadigde magnetische strepen, onbekende hologrammen), kan de kans op niet -geautoriseerde betalingen en terugboekingen aanzienlijk verkleinen.
 • Vermijd handmatig ingetoetste transacties: Handmatig ingetoetste transacties kunnen het risico vergroten. Laat kaarthouders indien mogelijk online afrekenen of stuur ze een online betalingslink.
 • Beschrijf duidelijk het restitutie-/annuleringsbeleid: Zorg ervoor dat je restitutie- en annuleringsbeleid duidelijk en gemakkelijk te vinden is. In het ideale geval zou uw restitutieproces eenvoudiger en eenvoudiger moeten zijn dan het proces van het indienen van een terugvordering.
 • Zorg ervoor dat je een transparant uitvoeringsbeleid hebt: Als je de bestelling van een klant niet kunt uitvoeren zoals beschreven in je uitvoeringsbeleid, is het altijd een goede gewoonte om je klant op de hoogte te stellen van de tijdlijnaanpassingen om een geschil te voorkomen:
  • Als je een product naar je klanten verzendt, moeten ze weten wanneer ze kunnen verwachten dat hun product wordt afgeleverd.
  • Als je producten in nabestelling zijn, moet je klant hiervan op de hoogte worden gebracht voordat ze hun aankoop doen.
  • Als je je klanten een service biedt, moet je klant op de hoogte zijn van je tijdschema voor het uitvoeren van deze services.
 • Beschrijf producten en services duidelijk: Kaarthouders die niet ontvangen wat ze verwachtten, is een van de meest voorkomende redenen waarom ze een terugvordering indienen. Duidelijke product- en servicebeschrijvingen helpen dit te voorkomen: geef foto's vanuit meerdere invalshoeken en voeg informatie toe over kwaliteit, kleur, grootte, gewicht en verwerkingstijd. Het toevoegen van informatie over wat niet is opgenomen, kan net zo belangrijk zijn als wat wel is inbegrepen.
 • Verminder ongerustheid tijdens verwerkingstijden: Leg de verwerkingstijden duidelijk uit tijdens het afrekenproces, zodat de kaarthouder weet wanneer zijn product wordt verzonden.
 • Maak het klanten gemakkelijk om contact met je op te nemen: Bied meerdere contactpunten zodat de kaarthouder contact met je kan opnemen op een manier die hij of zij wil. Als je een vertraagde reactietijd hebt, moet dit ook duidelijk worden uitgelegd met je contactgegevens. Als je moeilijk te bereiken bent, kunnen ze contact opnemen met hun bank.
 • Controleer de factureringsdescriptor: Voer een testtransactie uit en controleer je bankafschrift om te zien wat een kaarthouder zou zien bij een aankoop. Controleer het afschrift op de website van je bank in plaats van een app, die mogelijk niet juist is. Zorg ervoor dat je bedrijfsnaam correct is om terugboekingen van kaarthouders die de transactie mogelijk niet herkennen, te verminderen.
 • Zorg ervoor dat de kosten kloppen: Controleer het transactiebedrag opnieuw voordat u kosten in rekening brengt om te voorkomen dat er te veel in rekening wordt gebracht of dat er sprake is van bedrieglijke facturering.
 • Voer kosten voor geweigerde kaarten niet opnieuw uit: Als een kaart wordt geweigerd, vraag je de kaarthouder om een andere betaalmethode of laat je de kaarthouder contact opnemen met de kaartuitgever. Meerdere geweigerde transacties kunnen van invloed zijn op de reputatie van je handelaar.
 • Houd gedetailleerde gegevens bij van elke transactie: gedetailleerde gegevens van een transactie zijn van onschatbare waarde bij het winnen van een geschil over terugboekingen. Het naleven van schriftelijke overeenkomsten of digitale erkenningen van interacties tussen jou en je klant kan je bedrijf helpen beschermen. Informatie die tijdens geschillen kan worden gevraagd, kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
  • Ondertekende factuur/ontvangstbewijs met bestelgegevens en kaarthouderinformatie
  • Bewijs van levering of dat de service is verleend
  • Bewijs dat de kaarthouder op de hoogte was van het annulerings-/restitutiebeleid ten tijde van de verkoop
  • Het bewijs dat er een krediet is afgegeven
 • Pas op voor terugvorderingsmeldingen: Als je een e -mail van GoDaddy ontvangt met de onderwerpregel BETALINGEN Terugboekingsmelding , moet je deze e -mail onmiddellijk beantwoorden met alle informatie over de transactie (s) die wordt betwist.

Meer informatie