Accountbeheer Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

GoDaddy -belasting op digitale producten en services

Digitale producten en services die worden verkocht door GoDaddy en geleverd via internet, zijn mogelijk onderworpen aan omzetbelasting. Digitale producten kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Domeinnamen
  • Webhosting
  • Software as a Service (SaaS)

Btw -kosten staan vermeld op je factuur. Er wordt belasting geheven over belastbare producten en services op basis van de belastingwetgeving van het opgegeven factuuradres. De geïnde belastingen worden aan de overheid betaald in overeenstemming met de lokale vereisten.

Meer informatie