GoDaddy Help

Fout oplossen bij het opzetten van een databaseverbinding in WordPress

WordPress gebruikt verbindingsreeksen om te weten met welke database zich te verbinden. Wanneer je site niet verbonden is met je database verschijnt de melding Fout bij het opzetten van een databaseverbinding. Om deze fout te verhelpen, moet je de verbindingsreeksen op je WordPress-site bijwerken.

Vereist: Je hebt het volgende nodig om alle stappen in dit artikel te voltooien:
 • Een FTP-app om je sitebestanden te openen en bewerken. Er zijn veel externe FTP-apps beschikbaar. We raden de FTP-app van FileZilla aan.
 • Een teksteditor om de vereiste wijzigingen in WordPress-bestanden aan te brengen. Er zijn veel externe teksteditors beschikbaar. We raden Notepad++ aan. Gebruik geen toepassing voor tekstbewerking, zoals Microsoft Word, om bestanden te bewerken.
 • De databasenaam, gebruikersnaam, wachtwoord en hostnaam voor je WordPress-site. Zoek deze gegevens voor je Linux-hosting met cPanel-, Windows-hosting met Plesk- of Beheerde WordPress-abonnement. Als je cPanel of Plesk gebruikt, moet je opnieuw instellen en een nieuw wachtwoord gebruiken.
Waarschuwing: zorg ervoor dat je altijd een back-up van je site maakt voordat je problemen oplost.
 1. Meld je aan bij phpMyAdmin.
 2. Selecteer in phpMyAdmin, in het linkermenu, de naam van de database die je site gebruikt.
 3. Noteer het database voorvoegsel. Het database voorvoegsel wordt toegevoegd aan de tabel namen (bijvoorbeeld, als je de volgende database tabellen ziet: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta, enz., dan is je database voorvoegsel wp_3f_).
 4. Verbinding maken met je hostingaccount via FileZilla. Zoek en open de map waar je WordPress-site in staat.
 5. Zoek in het wp-config.php-bestand de sectie die op dit voorbeeld lijkt:
  /** De naam van de database voor WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** MySQL-databasegebruikersnaam */
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** MySQL-databasewachtwoord */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** MySQL-hostnaam */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 6. Controleer of de informatie in dit bestand overeenkomt met de databasegegevens die je eerder hebt gevonden.
  • yourdatabasename: vervang dit door je MySQL-databasenaam.
  • yourusername: vervang dit door je MySQL-gebruikersnaam.
  • yourpassword: Vervang dit met je MySQL-wachtwoord.
  • yourhostname: vervang dit door je MySQL-hostnaam.
  • yourtableprefix: vervang dit door je tabel-voorvoegsel.

  Opmerking: Als één van de gegevens in het wp-config.php bestand niet overeenkomt met je databasegegevens, werk dan het bestand bij met de juiste informatie.

 7. Sla het bijgewerkte bestand op.
 8. Controleer of je site weer online staat door je site in privémodus te bezoeken in Chrome, Firefox of Edge.

Meer informatie