Naar hoofdinhoud gaan

GoDaddy Help

Een thema in WordPress bijwerken

Update je thema naar zijn nieuwste versie om compatibiliteit met nieuwe WordPress-versies te verzekeren en om je site veiliger te maken.

Waarschuwing: Je moet altijd een back-up van je site maken voordat je een update uitvoert.
  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. In het menu aan de linkerkant, selecteer Dashboard > Updates.
  3. Schuif omlaag naar de Thema's sectie.
  4. Schakel het selectievakje in voor het thema dat je wilt bijwerken en selecteer Thema's bijwerken.

Opmerking: Als je een premium of aangepaste thema's hebt die niet kan worden bijgewerkt vanuit het WordPress-dashboard, probeer dan je thema bij te werken met FTP.

Verwante stappen

Meer informatie