GoDaddy Help

Een thema in WordPress bijwerken

Update je thema naar zijn nieuwste versie om compatibiliteit met nieuwe WordPress-versies te verzekeren en om je site veiliger te maken.

Waarschuwing: Je moet altijd een back-up van je site maken voordat je een update uitvoert.
  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. In het menu aan de linkerkant, selecteer Dashboard en vervolgens Updates.
  3. Schuif omlaag naar de Thema's sectie.
  4. Schakel het selectievakje in voor het thema dat je wilt bijwerken en selecteer Thema's bijwerken.

Opmerking: Als je een premium of aangepaste thema's hebt die niet kan worden bijgewerkt vanuit het WordPress-dashboard, probeer dan je thema bij te werken met FTP.

Verwante stappen

Meer informatie