Help

Klassieke en webhosting Help

Een back-up maken van MySQL- of MSSQL-databases of deze herstellen

Je kunt zo vaak als je wilt een back-up maken van databases en deze herstellen, maar je kunt herstel alleen starten nadat een vorige back-up- of herstelaanvraag voltooid is.

Als je MySQL-bestanden van derde partijen wilt importeren, zie MySQL-databases herstellen vanaf een andere host.

Een back-up maken van een MySQL- of MSSQL-database

Je kunt vanaf het gedeelte Database van de Hosting Control Panel een back-up maken van MySQL- en MSSQL-databases.

Dit zorgt voor aanmaken en opslaan van je back-ups in een map op je hostingaccount _db_backups.

Opmerking: Als je probeert om een back-up aan te maken en er de eerste keer een fout optreedt, moet je nagaan of de map _db_backups bestaat. Deze map is onzichtbaar voor bestandsbeheer, omdat bestanden met een liggend streepje verborgen zijn. Met een FTP-client kun je echter de optie selecteren om verborgen bestanden en mappen weer te geven.

Een back-up maken van een MySQL- of MSSQL-database

 1. Aanmelden bij je Accountmanager.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. In het gedeelte Databases van de Hosting Control Panel klik je op het pictogram van het type database waarvan je een back-up wilt maken.
 5. Klik op Acties naast de database waarvan je een back-up wilt maken om de bewerkingsfuncties te openen.
 6. Klik op Back-up maken.
 7. Klik op OK om een back-up te maken van je database.

  Opmerking: Als je een back-up aanmaakt met de Hosting Control Panel, geeft ons systeem het bestand de naam van de bestaande database. Alhoewel je een bestandsnaam niet kunt definiëren tijdens het back-upproces, kun je een bestand wel hernoemen als het proces is voltooid.

Je kunt de status van je back-up controleren in het Database-informatiescherm.

Opmerking: Als de back-up van een database mislukt, klik je op de optie om de back-up opnieuwaan te maken.

Een MySQL- of MSSQL-database herstellen

Je kunt vanaf het gedeelte Database van de Hosting Control Panel MySQL- en MSSQL-databases herstellen.

Opmerking: Als een fout optreedt bi het herstellen van een MySQL-database, moet je nagaan of de regel Database aanmaken is verwijderd of uitgecommentarieerd is uit de databasedump (back-upbestand). Normaal gesproken staat deze code ongeveer 10 tot 15 regels vanaf het begin. Deze kan verwijderd of uitgecommentarieerd worden met een willekeurige tekstverwerker (zoals Notepad++).

Een MySQL- of MSSQL-database herstellen

 1. Meld je aan bij je GoDaddy-account.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. In het gedeelte Databases van de Hosting Control Panel klik je op het pictogram van het type database dat je wilt herstellen.
 5. Klik op Acties naast de database die je wilt herstellen om de bewerkingsfuncties te openen.
 6. Klik op Herstellen.
 7. Selecteer het back-upbestand dat je wilt herstellen door te klikken op de knop naast de naam van het back-upbestand.
 8. Klik op Herstellen.

Je kunt de voortgang van het herstel controleren in het Database-informatiescherm.

Opmerking: Als de back-up van een database mislukt, klik je op de optie om de back-up opnieuwaan te maken.

Deze functies met twee verschillende accounts gebruiken

Als je een back-up maakt van een database, wordt een back-upbestand aangemaakt in de map _db_backups, die zich in de root van het hostingaccount bevindt.

Als je een database herstelt, kun je alleen herstellen met de back-upbestanden in de map _db_backups.

Dus als je een database-back-up wilt verplaatsen van de ene hostingaccount-database naar de andere, moet je de back-up downloaden die je hebt aangemaakt in het oude account (vanuit de map _db_backupsy), en het bestand vervolgens uploaden naar het nieuwe account (naar de map _db_backups).

Opmerking: Deze stappen zijn alleen van toepassing op het verplaatsen van een database tussen twee hostingaccounts in ons systeem. Ze werken mogelijk niet met back-ups die buiten ons systeem zijn aangemaakt.

Voor meer informatie over het uploaden en downloaden van bestanden, zie:


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.