Help

GoDaddy Help

E-mailadressen maken in het Workspace Control Center

Als je een e-mailplan hebt aangeschaft of over een bestaand gratis e-mailtegoed beschikt, kun je met je domeinnaam aangepaste e-mailadressen instellen. Je kunt je nieuwe e-mailaccount en adressen normaal gesproken binnen 90 minuten gebruiken. Zodra dit beschikbaar is, is je e-mail toegankelijk via email.secureserver.net.

Zie Je e-mailaccount instellen in het Email Control Center als je het beheercentrum voor e-mail gebruikt.

Een nieuw e-mailadres maken

 1. Log in bij je Accountbeheer.
 2. Klik op E-mail.
 3. Klik naast het account dat u wilt gebruiken op Starten.

  OPMERKING: Als dit de eerste keer is dat je een e-mailadres configureert en je een bestaand gratis e-mailtegoed wilt gebruiken, klik je naast de account die je wilt gebruiken op Instellen. Selecteer vervolgens het accounttegoed dat je wilt gebruiken (inclusief het type, de grootte en de regio), selecteer het domein of product waaraan je dit e-mailaccount wilt koppelen en klik tot slot op Instellen. Keer vervolgens terug naar de lijst E-mail en klik naast de account die je wilt gebruiken op Starten. (Je moet je browser mogelijk vernieuwen, zodat het nieuwe e-mailplan in je lijst wordt weergegeven.)

 4. Klik boven aan de lijst E-mailadres op Maken. Het venster Nieuwe account wordt weergegeven waarin standaard het meest gebruikte e-mailplan is geselecteerd.
 5. Optioneel: Als je een ander plan wilt gebruiken, klik je onder E-mail op Plan wijzigen. Selecteer op het tabblad E-mail in de lijst Plan een beschikbaar gratis e-mailtegoed. Selecteer vervolgens, als je dat nog niet hebt gedaan, de regio waarin je deze e-mailaccount gebruikt, selecteer de domeinnaam die je wilt gebruiken en klik daarna op OK.
 6. Voer het e-mailadres in dat je wilt maken. Bijvoorbeeld: jenaam@coolexample.com.
 7. Voer een wachtwoord in voor het nieuwe e-mailadres en bevestig dit.
 8. Lees de servicevoorwaarden en stem in met deze servicevoorwaarden.
 9. Als je een basismailadres maakt en geen aanvullende opties wilt configureren, klik je op Maken. Ga, als dat niet het geval is, door naar de volgende sectie Aanvullende opties configureren.

Aanvullende opties configureren

Je kunt eventueel klikken op Aanvullende opties weergeven om dit e-mailadres verder te configureren.

OPMERKING: Als je wilt dat Aanvullende opties de volgende keer standaard wordt weergegeven, klik je op het gele punaisepictogram om deze sectie geopend vast te zetten. Als je opnieuw op het punaisepictogram klikt, wordt de punaise verwijderd en wordt de sectie met aanvullende opties standaard gesloten.

Aanvullende e-mailopties configureren

 1. Je kunt op het tabblad E-mail het volgende selecteren:
  Plan
  Selecteer een ander e-mailplan waarvoor je dit e-mailadres wilt maken.
  Quotum
  Voer de hoeveelheid opslagruimte in voor het e-mailadres.
  Instellen als een catch-all-account
  Selecteer deze optie om het adres in te stellen als een catch-all-adres. Dit is een adres dat wordt opgegeven voor het ontvangen van alle berichten die naar een onjuist e-mailadres voor dit domein worden verzonden.
  Kopie verzenden aan
  Voer aanvullende e-mailadressen in waarnaar je kopieën wilt verzenden van de berichten die aan deze account zijn gericht.
  SMTP-relays per dag
  Selecteer het aantal SMTP-relays dat aan dit adres moet worden toegewezen.
  Zie De SMTP-relays van je e-mailaccount beheren voor meer informatie.
  SPAM-filter inschakelen
  Dit is standaard ingeschakeld. Met deze optie kun je het filteren op spam inschakelen en uitschakelen.
  Je kunt selecteren hoe spam voor dit adres moet worden afgehandeld.
 2. Je kunt eventueel Automatisch beantwoorden inschakelen selecteren om een automatisch antwoord te configureren voor berichten die naar dit adres worden verzonden. Typ of selecteer het volgende:
  Antwoordfrequentie
  Selecteer Eenmaal per afzender om één antwoord per afzender te verzenden, waarbij aanvullende berichten van deze afzender worden genegeerd.
  Selecteer Eenmaal per bericht om automatische antwoordberichten te verzenden voor elk bericht dat je account ontvangt.
  Antwoorden via
  Selecteer of je antwoorden wilt verzenden vanaf je eigen e-mailadres of selecteer Overige en selecteer vervolgens een ander e-mailadres.
  Antwoordonderwerp
  Selecteer Automatisch antwoord [oorspronkelijke onderwerp] als je het oorspronkelijke onderwerp van de berichtenreeks wilt weergeven.
  Selecteer Overige, en voer het onderwerp in, als je een aangepast onderwerp wilt invoeren.
  Begintijd en eindtijd
  Stel een duur in voor het automatische antwoord.
  Bericht
  Voer een bericht in dat je in je automatische antwoord wilt opnemen.
  Bijvoorbeeld: Ik ben momenteel afwezig.
 3. Klik op Maken.

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.