Help

Klassieke en webhosting Help

Domeinnamen aan uw hostingaccount toevoegen

U kunt aan elk type hostingaccount domeinnamen toevoegen. Wat u met aanvullende domeinnamen kunt doen, is afhankelijk van het type hostingaccount dat u hebt. Zie Welk type hostingaccount heb ik? voor meer informatie.

Type Beschrijving
Secundair Secundaire domeinen hebben websites die onafhankelijk werken van het primaire domein en zijn ondergebracht in afzonderlijke mappen. Zie Meerdere websites via je hostingaccount hosten voor meer informatie.

Beschikbaar bij accounts van het type Deluxe, Premium-, Onbeperkt en Ultiem-.

Hoewel we een onbeperkt aantal secundaire domeinen aanbieden bij onze accounts van het type Deluxe, Premium, Onbeperkt en Ultiem, wordt afgeraden om gedeelde hosting voor meer dan tien websites te gebruiken. Als u dat toch doet, worden de serverbronnen zwaar belast en de prestaties negatief beïnvloed.

Aliassen Aliasdomeinen geven de website van het primaire domein weer met een andere domeinnaam/URL.

Dit is beschikbaar bij alle accounts.

Domeinen toevoegen

 1. Meld je aan bij Accountbeheer.
 2. Klik op Webhosting of Beheerde WordPress.

Klik afhankelijk van het type hosting dat je gebruikt op één van de onderstaande opties. Je kunt dit zien aan de hand van het tweede woord in de omschrijving van je hosting onder de domeinnaam van je hostingaccount (Deluxe Web correleert bijvoorbeeld met Web/Classic (Hosting Control Panel)).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 2. Klik in het Meer-menu op gehoste domeinen.
 3. Klik op Domein toevoegen.
 4. Voerin het veld Domein de domeinnaam in.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van hoe u de domeinnaam wilt configureren:
  • Secundair — Voer een nieuwe of bestaande map in het veld Map in. Hier moet u de website van het domein uploaden.

   Het veld Map mag geen spaties bevatten.

  • Alias — Laat het veld Map leeg.
 6. Klik op OK.

Linux (cPanel)

 1. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van hoe u de domeinnaam wilt configureren:

Secundair (Add-on)

 1. Klik in de sectie Domeinen op Add-ons domeinen.
 2. Vul de volgende velden in en klik op Domein toevoegen.
  Veld Wat te doen...
  Nieuwe domeinnaam Voer de domeinnaam in die u wilt gebruiken.
  Subdomein/FTP-gebruikersnaam Voer de FTP-gebruikersnaam in die u wilt gebruiken.
  Hoofdmap voor document Voer de naam in van een directory die u in de startdirectory wilt maken. De bestanden van de Nieuwe domeinnaam worden in deze directory geüpload om de websiteweergave te maken.
  Wachtwoord & Wachtwoord (opnieuw) Voer het FTP-wachtwoord in dat u wilt gebruiken.

Alias

 1. Klik in het gedeelte Domeinen op Aliassen.
 2. Voer het domein in dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Domein toevoegen.

Als je een alias wilt toevoegen voor een ander domein dan het primaire domein van het hostingaccount, klik je op (Cog). Je kunt nu de URL invoeren waarnaar je het domein met de alias wilt omleiden. Klik vervolgens op Opslaan.

Windows (Plesk)

 1. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van hoe u de domeinnaam wilt configureren:

Secundair

 1. Klik op Nieuw domein toevoegen.
 2. Vul het volgende veld in en klik dan op OK:
  Veld Wat te doen...
  Domeinnaam Voer de domeinnaam in die u wilt gebruiken.
  Soort hosting Selecteer het soort hosting dat u wilt maken. Als u een website voor dit domein wilt hosten, selecteert u Websitehosting.
 3. Hoofdmap voor document Voer de naam in van een directory die u in de startdirectory wilt maken. De bestanden van de Nieuwe domeinnaam worden in deze directory geüpload om de websiteweergave te maken. Voorkeursdomein Geef aan of u bezoekers aan uw website automatisch wilt omleiden met of zonder de "www" aan het begin van de URL.

Alias

 1. Klik op Nieuw domeinalias toevoegen.
 2. Vul de volgende velden in en klik dan op OK:
  Veld Wat te doen...
  Naam domeinalias Voer de domeinnaam in die u wilt toevoegen.
  voor het domein Selecteer het gehoste domein op de account waar u de alias in wilt laden.
 3. Mailservice Deze optie is niet actief in onze omgeving. Webservice Selecteer deze optie. Omleiden... Selecteer deze optie als u de alias permanent wilt maken.

Beheerde WordPress

Beheerde WordPress werkt iets anders dan onze andere soorten Webhosting-accounts.

Secundaire domeinnamen toevoegen aan beheerde WordPress-sites

Als je meerdere beheerde WordPress-sites wilt beheren, heb je allereerst een abonnement nodig dat daarvoor ondersteuning biedt. Daarna kun je de sites afzonderlijk toevoegen (meer informatie).

Aliassen toevoegen voor beheerde WordPress-sites

 1. Meld je aan bij Gateway met behulp van je GoDaddy aanmelding.
 2. Klik in de sectie voor het account dat je wilt gebruiken op Instellingen.
 3. Klik op Domein toevoegen.
 4. Selecteer of typ het domein dat je wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

  OPMERKING: Selecteer niet Dit het primaire domein maken.

Wat is de volgende stap?

De domeinnaam heeft uitsluitend toegang tot het hostingaccount, nadat u de bijbehorende DNS-gegevens hebt bijgewerkt. Als de domeinnaam en hosting zich bevinden in...

Locatie Actie
Zelfde GoDaddy-account Wij werken de DNS-gegevens van de domeinnaam automatisch bij. Je hoeft helemaal niets te doen.
Verschillende GoDaddy-accounts U moet de DNS-gegevens handmatig bijwerken. Zie Wat is het IP-adres van mijn website? voor meer informatie.
Ergens anders geregistreerd Je moet de naamservers van het domein bijwerken. Zie De naamservers voor mijn domeinen wijzigen voor meer informatie.

Zie de pagina Webhosting voor productinformatie.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.