Help

Gen 4 VPS en dedicated Servers Help

Deblokkeer vereiste poorten voor mijn Generation 4-server

Verplicht: Je moet beheerderstoegang inschakelen om deze stappen te volgen.

Om je Generation 4VPS- of Dedicated server probleemloos te laten werken, moet je poort 2224 deblokkeren, zoals hier wordt beschreven. Als serverevenementen vastlopen omdat poort 2224 geblokkeerd is, volg dan de volgende stappen en probeer het na 15 minuten opnieuw.

Opmerking: Deze procedure beschrijft hoe poorten kunnen worden gedeblokkeerd met behulp van FirewallD, een veelgebruikte firewall-utility die wordt meegeleverd met CentOS 7. Als je een andere firewall-utility gebruikt, moet deze voorbeeldcode mogelijk worden gewijzigd.

 1. Verbinding maken met de server via SSH. Zie Verbinding maken met mijn server met SSH (Secure Shell) voor hulp.
 2. Voer deze opdracht uit:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Voer deze opdrachten uit:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Met de laatste van deze twee opdrachten wordt geverifieerd of de poort gedeblokkeerd is.

Over Nydus

Nydus verwijst naar een aantal agenttoepassingen (nydus-ex en nydus-ex-api) op je server die communiceren met het VPS-dashboard. Deze toepassingen bieden statistieken en voeren de serveractiviteiten uit die je hebt aangevraagd. De agent luistert naar poort 2224.

Omdat het dashboard van de server en de upgrades afhankelijk zijn van deze toepassingen, stoppen deze functies met werken als poort 2224 wordt geblokkeerd of als deze toepassingen van de server verwijderd worden.

Om de Nydus-componenten te herstellen, moet je terugzetten vanaf een back-up die opgeslagen is voordat je de componenten verwijderd hebt. Volg de stappen om de server te herbouwen als je geen back-upbestand hebt.

Meer informatie


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.