WordPress Help

De vormgeving van het menu in WordPress wijzigen

Het uiterlijk van een WordPress-menu kan worden gewijzigd door de CSS aan te passen.

 1. Voeg voordat je een WordPress-thema wijzigt een onderliggend thema toe.
 2. Aanmelden bij WordPress.
 3. Ga naar Uiterlijk > Editor.
 4. Voer de gewenste wijzigingen aan de CSS in.
 5. Voorbeeld: Dit is een voorbeeld code om de lettergrootte voor een WordPress-menu te wijzigen:
    .primary-navigation {
      font-size: XXpx;
    }
  • De XX is de nieuwe lettergrootte voor je menu.
  • De px staat voor pixel.
 6. Klik op Bestand bijwerken.

Je wijzigingen zullen nu zichtbaar zijn op je hele site.

Meer informatie