Connecting to a MySQL Database Using File DSN and ASP/ADO

This example describes using File DSN and ASP/ADO to connect to a MySQL Database.

Replace the db_ fields with the information for your database from the Hosting Control Panel. For more information, see Find your connection strings in Web & Classic Hosting for more information.

<%
Dim oConn, oRs
Dim qry, connectstr, sDSNDir
Dim db_name, db_username, db_userpassword
Dim db_server, dsn_name

dsn_name = "your_dsn_name"
fieldname = "your_fieldname"
tablename = "your_tablename"

sDSNDir = Server.MapPath("_dsn")

connectstr = "filedsn=" & sDSNDir & "\" & dsn_name

Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open connectstr
qry = "SELECT * FROM " & tablename

Set oRS = oConn.Execute(qry)

if not oRS.EOF then
while not oRS.EOF
response.write ucase(fieldname) & ": " & oRs.Fields(fieldname) & "
"
oRS.movenext
wend
oRS.close
end if

Set oRs = nothing
Set oConn = nothing

%>

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.