Connecting to a MySQL Database Using CGI/Perl

This example describes using CGI/Perl to connect to a MySQL Database.

#!/usr/bin/perl use cPanelUserConfig;
print "ContentType: text/html\n\n";

use DBI;

# Connecting to the database
# Replace DATABASENAME with the name of the database,
# HOSTNAME with the hostname/ip address of the MySQL server.
$drh = DBI->install_driver("mysql");
$dsn = "DBI:mysql:database=your_databasename;host=mysql.secureserver.net";
$dbh = DBI->connect($dsn,\'your_dbusername\',\'your_dbpassword\');

# Select the data and display to the browser

my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM customers");
$sth->execute();
while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref()) {
print "Found a row: id = $ref->{'id'}, name = $ref->{'name'}";
}

$sth->finish();

# Disconnect from the database.

$dbh->disconnect();

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.