Can I add Perl Modules to my hosting account?

No, you cannot add additional Perl Modules to the server. However, we have installed most common Perl modules.

To View Installed Perl Modules

  1. SSH to your hosting account. For more information, see Enable SSH (Secure Shell) access.
  2. Run the following command:
    perl -MFile::Find=find -MFile::Spec::Functions -Tlwe \ 'find { wanted => sub { print canonpath $_ if /\.pm\z/ }, no_chdir => 1 }, @INC'

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.