WordPress Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Bewerk voettekst in je WordPress -dashboard

Als je WordPress -thema tekst in de voettekst bevat, volg je deze stappen om de voettekst te bewerken.

  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. Selecteer Vormgeving en vervolgens Aanpassen in het menu aan de linkerkant.

    Opmerking: Als je Editor ziet in plaats van Aanpassen nadat je Uiterlijk hebt geselecteerd, lees dan dit artikel voor meer informatie over het wijzigen van voettekstinstellingen in de nieuwe Site -editor.

  3. Selecteer Widgets . Selecteer in de lijst met widgets in je voettekst degene die je wilt bewerken.
  4. Opmerking: Als je hier geen lijst met widgets ziet, ondersteunt je thema geen voettekstwidgets.

  5. Selecteer Publiceren om de wijzigingen toe te passen.

Verwante stappen

Meer informatie

  • Sommige WordPress -versies en -thema's hebben andere instellingen dan de hierboven beschreven stappen. Raadpleeg de documentatie van je thema voor meer informatie.
  • Bouw mijn WordPress -site