Help

E-mailmarketing van GoDaddy Help

Add subscribers by pasting

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account by copying and pasting. You can paste in an entire spreadsheet, or just a single subscriber.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Select the Subscribers tab at the top of your account.
  3. Click on Add subscribers.
  4. Copy the subscriber details from your source. This could be a single subscriber address, or a list of email addresses, or even an entire spreadsheet.
  5. Note: If you are including more than just the email address, remember to include a header row in your paste. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Paste whatever you've copied into the Paste subscribers field.
  7. Choose the list to import your subscriber(s) into:
  8. Click Add subscribers.

Next step

More info


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.