Help

Domeinen Help

Accountbeheerders van domeinnamen beheren

Accountbeheerders kunnen je domeinnamen beheren vanaf afzonderlijke accounts zonder dat ze directe toegang hebben tot je account- of factureringsinformatie.

Zie

voor informatie over de rol van de accountbeheerder bij het configureren van toegang tot je domeinnamen.

OPMERKING: Dit artikel is alleen van toepassing op domeinnamen. Ga voor meer over het configureren van beheerders van hostingaccounts naar

.

Zo kun je accountbeheerders toegang geven om domeinnamen te beheren.

Accountbeheerders toevoegen

Accountbeheerders toevoegen

De eerste stap voor het toegang geven aan een accountbeheerder tot de instellingen van je domeinnaam is hen uitnodigen om je accountbeheerder te zijn.

 1. Meld je aan bij Accountbeheer.
 2. Klik in de sectie Mijn account op Instellingen.
 3. Klik op Accountbeheerder.
 4. Vul de accountbeheerdervelden in en klik vervolgens op Uitnodigen.

Je nieuwe accountbeheerder ontvangt een e-mail met het onderwerp, "Uitnodiging om middelen te beheren voor [jouw naam]." Deze e-mail bevat een koppeling om de accountbeheerderuitnodiging te accepteren. De nieuwe accountbeheerder moet een nieuwe account maken of zich aanmelden bij een bestaande account om de uitnodiging te accepteren.

Accountbeheerders toegang bieden

Zodra je nieuwe accountbeheerder de uitnodiging accepteert, kun je domeinnamen toewijzen die ze moeten beheren. Je kunt de toegewezen domeinnamen in afzonderlijke map(pen) houden zodat je ze gemakkelijk kunt toewijzen door een map te maken in het Domeinbeheer met accountbeheerdermachtigingen.

OPMERKING: Je moet Premium DNS hebben om je accountbeheerders DNS-toegang te geven en machtigingen te bewerken.

Accountbeheerders toegang bieden

 1. Log in bij je Accountbeheer.
 2. Klik naast Domeinen op Lanceren.
 3. Klik in de sectie Geavanceerde opties en onder Mappen op Map toevoegen. Als je Geavanceerde opties niet ziet, klik dan op het kleine pijltje links naast de domeinnamen.
 4. Geef je map een naam en klik vervolgens op Accountbeheerder toewijzen.

  OPMERKING: Je kunt ook bestaande mappen gebruiken.

 5. Selecteer uit de lijst Accountbeheerder de accountbeheerder die toegang mag hebben tot de map en selecteer vervolgens één van de volgende toegangsopties:
  • Toegang beheerder - beheer alle volgende domeinnaamkenmerken: contactpersonen, naamservers, hosts, domein doorlinken, blokkeren/vrijgeven, automatisch verlengen, annuleren en subdomeinen
  • Aangepaste toegang - beheer alleen de functies die je selecteert
  • Alleen-lezen toegang - bekijk alleen domeinnamen zonder functies te beheren
  • Geen - geef de accountbeheerder geen toegang tot deze map
 6. Klik op OK.

Domeinnamen toewijzen aan accountbeheerders

Zodra accountbeheerders toegang hebben tot mappen, kunnen ze de domeinnamen beheren die je toewijst aan hun mappen.

Domeinnamen toewijzen aan accountbeheerders

 1. Log in bij je Accountbeheer.
 2. Klik naast Domeinen op Lanceren.
 3. Beweeg met de muis over de map die de domeinnamen bevat die moeten worden toegewezen aan je accountbeheerder. In het vervolgkeuzemenu selecteer je Bewerken.
 4. Selecteer de accountbeheerders- en maprechten.
 5. Klik op Opslaan.

OPMERKING: Als je domeinen wilt toevoegen aan een map, moet je eerst een map maken. Als je die hebt gemaakt, ga je naar het scherm Alle domeinen van het domeinbeheer en zet je een vinkje naast het domein/de domeinen die je in die map wilt hebben. Ga vervolgens naar Ordenen en kies Toevoegen aan map.

Rollen toewijzen aan accountbeheerders

Je kunt toegangsprofielen definiëren en vervolgens toewijzen aan je accountbeheerders.

 • Beheer - dit is het hoogste toegangsniveau. Je accountbeheerder kan alle rollen aannemen die je hebt gedefinieerd.
 • Aangepaste toegang - geef de rollen op waarvan je wilt dat je accountbeheerder ze heeft:
  • Contactpersonen - Je accountbeheerder kan contactgegevens wijzigen voor de toevertrouwde domeinnamen evenals Nexus-informatie voor .us domeinnamen.
  • Naamservers - je accountbeheerder kan naamserverinformatie wijzigen voor de toevertrouwde domeinnamen.
  • Hosts - je accountbeheerder kan de hostsamenvatting voor de toevertrouwde domeinnamen beheren.
  • Domein doorlinken - je accountbeheerder kan de instellingen voor domeinnaam doorlinken beheren voor de toevertrouwde domeinnamen.
  • Automatisch verlengen - je accountbeheerder kan instellen of toevertrouwde domeinnamen automatisch worden verlengd wanneer ze verlopen.
  • Annuleren - je accountbeheerder kan de toevertrouwde domeinnamen annuleren.
  • Subdomeinen - je accountbeheerder kan de subdomeininstellingen voor de toevertrouwde domeinen beheren.
 • Alleen lezen - je accountbeheerder kan toevertrouwde domeinnamen bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.

Accountbeheerders verwijderen

Je kunt de toegang tot je domeinnamen door accountbeheerders verwijderen via je accountinstellingen.

 1. Log in bij je Accountbeheer.
 2. Klik in de sectie Mijn account op Instellingen en klik vervolgens op Accountbeheerder.
 3. In het menu Accountbeheerder selecteer je de accountbeheerder die je wilt verwijderen en vervolgens klik je op Intrekken.

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.